0

Doelen

 • Studenten kunnen omgaan met een beperkt repertoire van eenvoudige linguïstische en niet-linguïstische bronnen, zoals syntactische basisstructuren (inclusief uit het hoofd geleerde zinnen of formules) en zeer algemene kennis over sociale conventies en culturele referenties van de Spaanse wereld.
 • Ze gebruiken hun vaardigheden, capaciteiten en attitudes om hun communicatieproblemen te compenseren.
 • Ze communiceren op een begrijpelijke en duidelijke manier, zelfs als hun buitenlands accent duidelijk is en, in zeldzame situaties, onderbrekingen en misverstanden optreden.
 • Ze functioneren in alledaagse situaties van basisoverleving: ze vragen en reageren op verzoeken, verkrijgen basisinformatie in winkels, banken, postkantoren, vervoermiddelen, enz., en verwerven de goederen en diensten die ze nodig hebben.
 • Studenten kunnen omgaan met een beperkt repertoire van eenvoudige linguïstische en niet-linguïstische bronnen, zoals syntactische basisstructuren (inclusief uit het hoofd geleerde zinnen of formules) en zeer algemene kennis over sociale conventies en culturele referenties van de Spaanse wereld.
 • Ze gebruiken hun vaardigheden, capaciteiten en attitudes om hun communicatieproblemen te compenseren.
 • Ze communiceren op een begrijpelijke en duidelijke manier, zelfs als hun buitenlands accent duidelijk is en, in zeldzame situaties, onderbrekingen en misverstanden optreden.
 • Ze functioneren in alledaagse situaties van basisoverleving: ze vragen en reageren op verzoeken, verkrijgen basisinformatie in winkels, banken, postkantoren, transportmiddelen, enz., en verwerven de goederen en diensten die ze nodig hebben.
This image for Image Layouts addon
 • Studenten kunnen profiteren van een breed maar eenvoudig repertoire van geleerde woordenschat, structuren en formules.
 • Ze gebruiken de algemene kennis van de Spaanse wereld (culturele referenties, normen en conventies van sociaal-culturele aard) die ze nodig hebben om te functioneren in de verschillende transacties waaraan ze deelnemen.
 • Ze communiceren adequaat in een neutraal register, maar met voldoende flexibiliteit om zich aan verschillende situaties aan te passen.
 • Ze drukken zich redelijk nauwkeurig uit, hoewel ze aarzelen of pauzeren om na te denken over wat ze gaan zeggen en fouten maken (vooral uitspraak), vooral in onvoorziene en gespannen situaties.
 • Ze weten hoe ze iemand moeten vragen om opheldering of uitwerking van wat ze zojuist hebben gezegd.
 • Ze zijn in staat om de transacties uit te voeren die nodig zijn bij de organisatie van een reis of tijdens de ontwikkeling ervan of in minder gebruikelijke situaties in winkels, autoverhuurbedrijven, postkantoren, banken, enz.
 • Ze zijn in staat om klachten te melden en details te vertellen over onvoorziene situaties (diefstallen, ongevallen, enz.).
 • Studenten beschikken over de nodige linguïstische en niet-linguïstische middelen om met een voldoende mate van vloeiendheid, precisie en natuurlijkheid deel te nemen aan communicatieve uitwisselingen, zodat hun gesprekspartners geen speciale inspanning hoeven te leveren.
 • Ze hebben een niveau van taalbewustzijn waardoor ze fouten kunnen vermijden die aanleiding geven tot misverstanden en voldoende middelen gebruiken om dubbelzinnigheid te vermijden en duidelijk te maken wat de gesprekspartner heeft bedoeld.
 • Ze gebruiken een breed linguïstisch repertoire, voldoende om zich met argumenten en nuances uit te drukken, zonder grote formuleringsfouten en met een duidelijke uitspraak.
 • Ze overwegen het effect van hun opmerkingen en houden rekening met zowel de communicatiesituatie als hun gesprekspartners om het register en het formaliteitsniveau aan verschillende omstandigheden aan te passen.
 • Ze hebben voldoende taalvaardigheid om de details van een probleem te schetsen, claims te presenteren en conflictsituaties op te lossen met behulp van hun vermogen om te argumenteren en overtuigend taalgebruik te gebruiken.
 • Studenten hebben een repertoire van linguïstische en niet-linguïstische bronnen dat breed en rijk genoeg is om vloeiend en natuurlijk, bijna moeiteloos te communiceren.
 • Ze hebben een uitgebreid en nauwkeurig lexicaal repertoire waarmee ze betekenisnuances kunnen uitdrukken en dubbelzinnigheden en verwarring kunnen elimineren.
 • Ze communiceren vloeiend en spontaan, met weinig aarzeling, zelfs in gecompliceerde situaties of met ongunstige omstandigheden van ruis of interferentie.
 • Ze gebruiken het juiste register voor elk type situatie en werken coherent en consistent in verschillende registers (vertrouwd, neutraal, formeel, plechtig, enz.).
 • Ze nemen hun toevlucht tot de vaardigheden, capaciteiten en attitudes die nodig zijn om delicate of een zekere mate van complexiteit uit te voeren, zoals het maken van afspraken per telefoon, het uitvoeren van bankverrichtingen van een bepaalde complexiteit, het oplossen van storingen volgens telefonische instructies, enz. .

Ken ons

Online bronnen

Contact

Word lid van de club en ontvang een GRATIS boek

logos
logos tics camaras

INSTITUTO HISPANICO DE MURCIA, SOCIEDAD LIMITADA is de begunstigde van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, dat tot doel heeft het gebruik en de kwaliteit van informatie- en communicatietechnologieën en hun toegankelijkheid te ontwikkelen, en dankzij welke het de volgende oplossingen heeft geïmplementeerd: online aanwezigheid via zijn Website. De huidige maatregel vond plaats in 2020. Daartoe werd het ondersteund door het TIC Cámaras-programma, door Cámara uit Murcia.