0

Inschrijfformulier

Als u wilt boeken, kunt u dit doen door dit formulier in te vullen: 

Instituto Hispánico de Murcia | Spaanse cursussen in Murcia adviseert alle cursisten de navolgende algemene voorwaarden nauwkeurig te lezen VÓÓR de inschrijving wordt opgestuurd. Dit is een wettelijk bindend contract tussen beide partijen: tussen jou als deelnemer en Instituto Hispánico de Murcia S.L.

Instituto Hispánico de Murcia S.L. is de handelsnaam en het gedeponeerde handelsmerk van dezelfde onderneming met I.D. B73840183 en geregistreerd in het handelsregister van Murcia in volume 3038, pagina MU-84712, boek 0, inscrip. 1, blz. 132. Door te reserveren voor een van onze cursussen verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van het contract.

Terwijl de alarmtoestand veroorzaakt door COVID-19 actief was in Spanje, hadden we, en bieden we nog steeds, een 100% ANNULERINGSGARANTIE en RESERVERINGSFLEXIBILITEIT: In het geval dat een pandemie zoals ons COVID-19 zich voordoet tijdens de cursus, zullen we flexibel zijn met alle reserveringen, wijzigingen en annuleringen. Instituto Hispánico de Murcia is een veilige school die alle eisen en aanbevelingen volgens de laatste regelgeving toepast. Lees ons COVID-19 protocol (in het Spaans) voor ieders veiligheid en gemoedsrust.

Wij voldoen aan de kwaliteitseisen van verordening UNE-EN 14804 "Aanbieders van taalstudiereizen". (Europese verordening EN-14804:2006) van de ECS (Europees Comité voor Normalisatie).

1. Minimumleeftijd

De minimumleeftijd om je in te kunnen schrijven bedraagt 14 jaar. Raadpleeg ons voor reserveringen voor minderjarige cursisten. Deelnemers aan onze cursussen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, hebben daarvoor schriftelijke toestemming nodig van hun ouders of voogden.

2. Betaling

Alle betalingen dienen te worden uitgevoerd in EURO‘S en moeten ten minste één week voor aanvang van de cursus in ons bezit zijn door middel van:

1.- Bankoverschrijving naar de volgende rekening (alle kosten zijn voor rekening van de betaler).

 • Bank: Sabadell
 • Adres: Calle Salzillo, 7, Murcia – 30001 (España).
 • Naam begunstigde: Instituto Hispánico de Murcia S.L.
 • Rekeningnummer: ES63 0081-1162-37-0001121814 / BIC - SWIFT CODE: BSABESBBXXX

2.- PAYPAL: Je kunt je cursus Spaans in Murcia met PayPal hier en met de meeste creditcards betalen. De transacties worden verwerkt door PayPal en de gegevens van je creditcard zijn dan ook beschermd en zullen nooit worden opgeslagen. Neem voor nadere inlichtingen contact met ons op.

3.- Met creditcard via onze website of met creditcard op ons kantoor.

BELANGRIJK!: Stuur ons voor je eigen zekerheid per e-mail een kopie van het bewijs van betaling. Vermeld duidelijk de naam van de cursist en de te volgen cursus en de referentie van de betaling.

Alle bankkosten en commissies moeten worden betaald door de afzender.Alle bankkosten en commissies moeten worden betaald door de afzender.

Openstaande betalingen worden op de eerste cursusdag voldaan.

Prijzen zijn geldig behalve in gevallen waarin typefouten zijn gemaakt. VAT. is inbegrepen indien van toepassing.

3. Annuleringen | Speciale voorschriften ivm COVID-19

Annuleringen dienen in alle gevallen schriftelijk aan ons kantoor gemeld te worden, hetzij via e-mail, hetzij per brief, zo niet worden ze niet geaccepteerd.

 • Lees het herroepingsrecht hieronder.
 • IH Murcia is niet aansprakelijk voor annuleringen die het gevolg zijn van natuurrampen, gezondheidsproblemen en/of problemen van persoonlijke aard van de cursisten, voorafgaand aan of tijdens de cursus.
 • Uitsluitend de individuele lessen kunnen worden geannuleerd of verschoven, indien dat 24 uur voor aanvang van de les schriftelijk gemeld wordt. Zo niet, vervalt je recht op de betreffende lessen en krijg je het lesgeld niet terugbetaald en is de tegoedregeling van een jaar niet van toepassing.
 • 100% ANNULERINGSGARANTIE EN FLEXIBEL BOEKEN: Echter, in het geval van een pandemie of covid-19 tijdens de cursus, zullen we flexibel zijn met alle boekingen, wijzigingen, verlengingen of annuleringen. Je krijgt op elk moment de volgende 2 opties aangeboden:

1. Zet je boeking om naar een alternatieve live online cursus. We verplaatsen je boeking naar online lessen met een live leraar zonder administratiekosten of boetes.

2. Verleng je programma en verplaats je boeking naar een latere datum door middel van een creditnota die een jaar geldig is. Afhankelijk van beschikbaarheid zullen we je boeking naar een latere datum verplaatsen, zonder administratiekosten of boetes.

4. Onderdak

We kunnen je onderdak aanbieden in studentenhuizen of bij gastgezinnen. Je kunt per overnachting reserveren: aankomst vanaf 12.00 uur en vertrek voor 16.00 uur.

1.- Als voor onderdak bij gastgezinnen wordt gekozen, verschaft IH de cursist de informatie over het gastgezin een week voor aankomst, dit om hinderlijke wijzigingen op het laastste moment te voorkomen.

 • De cursist dient IH of het gastgezin tijdig zijn/haar aankomstgegevens door te geven. Anders kan IH er niet voor instaan dat de cursist wordt opgehaald en de aankomst goed verloopt.
 • Bij aanvragen voor onderdak die op het laaste moment ingediend worden, kan IH niet garanderen dat het aan te bieden onderdak voldoet aan de kenbaar gemaakte wensen.
 • Cursisten dienen hun eigen baddoeken mee te brengen.
 • Eén keer per week kleding wassen is inbegrepen; dit geldt niet voor strijken.
 • Het boeken van tweepersoonskamers is alleen mogelijk als de cursisten samen aankomen en deze optie kenbaar hebben gemaakt. Lees alsjeblieft onze gids over onderdak bij gastgezinnen.
 • In die gevallen waarbij sprake is van ernstige ordeproblemen of herhaald wangedrag, wordt de cursist uit het met IH contractueel overeengekomen onderkomen verwijderd zonder enig recht op geldelijke restitutie.
 • Indien de cursist door onachtzaamheid, opzettelijk of per ongeluk schade toebrengt aan voorwerpen, dient hij/zij de kosten voor vervanging daarvan te vergoeden.
 • IH Murcia is niet aansprakelijk als sprake is van overmacht, conform de wettelijke bepalingen, en is evenmin aansprakelijk voor enige vordering die voortvloeit uit gedragingen van de cursisten.

2.- Voor accommodatie in studentenappartementen raden we je aan de instructies te volgen van de huurovereenkomst die de eigenaar je heeft gegeven.

5. Klachten of suggesties indienen, reclameren

Op ons kantoor vind je een ideeënbus voor suggesties. Cursisten die een klacht willen indienen of willen reclameren, dienen dat binnen de eerste week van hun verblijf schriftelijk te doen. IH Murcia beoordeelt de kwestie binnen twee werkdagen.

6. Aansprakelijkheid en verzekering

 • IH Murcia aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen binnen of buiten het schoolterrein. Studenten wordt aangeraden een persoonlijke verzekering af te sluiten om zich tegen welke oorzaak dan ook te dekken. Zie hieronder.
 • IH Murcia is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen die plaatsvinden buiten het schoolterrein (d.w.z. accommodatie, wekelijkse activiteiten of excursies).

7. Wijzigingen

 • IH Murcia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen in data, tarieven en leslokaties.
 • De tarieven worden jaarlijks herzien.
 • In het geval van onvoorziene omstandigheden kunnen de lessen worden uitgesteld of op andere tijden gegeven worden.
 • Lessen zijn niet overdraagbaar aan andere studenten.

8. Wangedrag

Indien de cursist zich niet houdt aan de regels van de school, wangedrag vertoont of regelmatig afwezig is bij de lessen, kan IH zijn/haar cursus annuleren zonder dat door de cursist enige aanspraak op restitutie gemaakt kan worden.

9. Verzekering

 • De cursisten dienen een verzekering af te sluiten die eventuele risico’s tijdens de duur van de cursus dekt.
 • IH aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor ongevallen, verlies of schade/letsel/nadeel aan de cursisten of hun eigendommen gedurende de lessen, het tijdelijke onderdak of enige activiteit die verband houdt met de school.
 • We kunnen de medische verzekering van een student afsluiten met 24/7 assistentie in het Spaans en Engels. Vraag ons om details.

10. Officiële feestdagen

 • De school is gesloten op officiële lokale, gewestelijke en nationale feestdagen. In het geval van feestdagen die op een maandag plaatsvinden, beginnen de studenten hun cursus op de dinsdag van die week. Feestdagen zijn niet-restitueerbaar en worden niet opgemaakt.
 • De cursisten betalen voor volledige weken, ongeacht of er officiële feestdagen in vallen.
 • We verzoeken je bij het reserveren rekening te houden met de officiële feestdagen. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om contact met ons op te nemen voor de desbetreffende informatie. Hier vind je informatie over de officiële feestdagen van 2023.

11. Bijzonderheden t.a.v. inschrijving, boeken en lesmateriaal

 • Bij inschrijving voor al onze cursussen betaal je € 39,- inschrijfgeld. Dit is eenmalig en hoef je dus nooit nog eens te betalen. Daarin is het volgende inbegrepen: inschrijving op de school, niveaubepalingstoets vóór je komst naar Murcia, aanvullend materiaal, informatiepakket, activiteiten, persoonsgerichte bijstand met raad en daad, diploma en onbeperkt internettoegang op school.
 • Alle cursisten ontvangen een tekstboek met cd, een werkboek met oefeningen (prijs € 37,-) en al het extra materiaal dat onze docenten gebruiken.
 • Indien de cursist een ander tekstboek met cd van een ander niveau wil aanschaffen, dan moet daarvoor € 25,- betaald worden. Voor elk niveau is er een ander boek, zodat de cursist als hij/zij een niveau hoger komt ‒telkens na ongeveer 60 lesuren‒ een nieuw boek moet kopen. Elk extra werkboek met oefeningen kost € 17,-.

12. Visum

 • De eisen en regels voor het aanvragen van een visum veranderen voortdurend en zijn afhankelijk van het land van herkomst van de student. We raden u aan contact op te nemen met het dichtstbijzijnde consulaat om er zeker van te zijn dat u over alle benodigde documentatie beschikt en dat u voldoende tijd heeft om een ​​aanvraag in te dienen. Neem contact met ons op als u meer hulp nodig heeft.
 • Burgers van de Europese Unie hebben geen visum nodig om Spanje binnen te komen. Studenten uit andere landen moeten naar de dichtstbijzijnde Spaanse ambassade of consulaat gaan om te weten te komen wat de vereisten zijn om een ​​visum te krijgen. Door hier te klikken vindt u algemene informatie in het Engels over studievisa in Spanje.
 • Certificaten die de inschrijving in een Hispanic Institute-programma accrediteren en bevestigen, kunnen alleen worden ondertekend, verzegeld en verzonden door personen die door het Instituut zijn geautoriseerd, die niet verantwoordelijk zijn voor visumaanvragen die zijn afgewezen omdat deze certificaten niet officieel zijn. in een cursus in onze centra.
 • Deze documenten worden alleen verzonden ter dekking van de aanvankelijk door de student gecontracteerde cursustijd. IH Murcia zal per post of per e-mail gratis en aan elke student die daarom verzoekt, de volgende documenten sturen (na betaling van de kosten van het gecontracteerde programma is een noodzakelijke en voldoende voorwaarde):
 1. Een verklaring waarin wordt bevestigd voor welk onderwijsprogramma Spaans de cursist zich heeft ingeschreven.
 2. Een factuur voor de totale kosten van het gekozen pakket (cursus en, voorzover van toepassing, onderdak).
 3. Indien de cursist dringend originelen van deze documenten nodig heeft, kan IH Murcia deze per expreszending toesturen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de cursist.
 • En wat gebeurt er als ik de cursus en/of het onderkomen betaald heb en de visumaanvraag wordt afgewezen?
 1. Als je ons de afwijzingsbrief opstuurt, betalen wij je daarna het overgemaakte bedrag volledig terug met uitzondering van € 190,- voor administratieve kosten en verrichtingen (belastingen niet inbegrepen), op voorwaarde dat je de door het consulaat vereiste formaliteiten strikt hebt nageleefd.
 2. Het bedrag wordt binnen 14 werkdagen vanaf de datum van verzending van je documenten door middel van een bankoverschrijving terugbetaald. De kosten die aan de overschrijving verbonden zijn komen voor jouw rekening.
 3. Aangezien wij beschikken over een beperkte beschikbaarheid en docenten op payrol, plus alle bijbehorende administratieve en stafdiensten, blijft in het geval dat u het visum niet heeft gekregen om redenen die niet aan onze school te wijten zijn, de reservering van uw inschrijving tot onze beschikking om de bovengenoemde kosten gedeeltelijk te compenseren.
 4. In geen enkel geval is Instituto Hispánico de Murcia aansprakelijk voor de afwijzing van jouw visumaanvraag. Als u niet aan de vereisten van het consulaat voldoet, raden we u ten zeerste aan om niet te reserveren, omdat u het visum niet krijgt en dit schade zal toebrengen aan onze school en uzelf.
 5. In alle gevallen bent u verplicht om IH Murcia een kopie van het document te sturen waarin staat dat uw visumaanvraag is afgewezen en de redenen daarvoor.

13. Minimumaantal leerlingen per groep

Een cursus kan van start gaan als er er ten minste 3 leerlingen zijn. Een uitzondering daarop wordt gevormd door de individuele cursussen, de ERASMUS-cursussen. In die gevallen waarbij er zich slechts één leerling voor een bepaalde cursus heeft ingeschreven, wordt individuele les aangeboden en wordt het aantal lesuren gereduceerd naar gelang het bij de reserving betaalde bedrag.

Indien er voor de ERASMUS-cursus minder dan 3 cursisten zijn, kan:

 • de cursus worden onderbroken totdat er nieuwe inschrijvingen zijn en het vereiste minimumaantal van 5 cursisten bereikt wordt.
 • de cursus worden voortgezet, maar met minder lesuren dan aanvankelijk contractueel is overeengekomen, waarbij het aantal wordt teruggebracht naar gelang het overgebleven aantal cursisten.

Indien de leerling beide keuzemogelijkheden afwijst, vindt er geen restitutie van enig geldbedrag plaats.

BELANGRIJK: We zijn ons ervan bewust dat het feit dat wij ons het recht voorbehouden het aantal lesuren terug te brengen, voor onzekerheid kan zorgen bij de leerling op het moment van reserveren en iemand ervan zou kunnen weerhouden een reservering te maken. Mochten er op het moment van inschrijving of in de loop van de cursus te weinig leerlingen zijn, dan zullen wij  de leerlingen duidelijk informeren over de mogelijke gevolgen en zullen zij in kennis gesteld worden van de mogelijke reductie van lessen. Het is overigens niet gebruikelijk dat dit voorkomt.

14. Ophaalservice vliegveld

1. Vluchtgegevens (plaats, datum, aankomsttijd en vluchtnummer) dienen ten minste een week voor aankomt schriftelijk te worden doorgegeven. Zoniet, dan kan IH Murcia niet verantwoordelijk worden gesteld voor de transfer van de cursist en is er geen restitutie mogelijk.
2. Als de cursist de transfer minder dan een week voor aankomst annuleert dan is er geen restitutie mogelijk van het door hem/ haar voor deze service betaalde bedrag.
3. In het uitzonderlijke geval dat andere studenten die bij ons een privé-luchthaventransferservice  hebben gereserveerd en rond dezelfde tijd arriveren, behoudt onze chauffeur zich het recht  om de transfers te combineren.
4. In geval van vertraging of wijzigingen van de vluchtgegevens zonder voorafgaande kennisgeving kan IH Murcia niet verantwoordelijk worden gesteld voor de transfer van de cursist en is er geen restitutie mogelijk.

BELANGRIJK OM TE WETEN:

 • De chauffeur blijft maximaal 60 minuten op het vliegveld wachten, gerekend vanaf de geplande aankomsttijd van de cursist.
 • Als de cursist gedurende deze tijd niet komt opdagen of geen contact opneemt met de chauffeur, zal de service als beëindigd worden beschouwd en zal de cursist deze moeten betalen.
 • Indien de cursist ná aankomst van de chauffeur op het vliegveld contact met hem opneemt om een gewijzigde aankomsttijd door te geven, moet er € 10,- extra betaald worden voor elke 30 minuten die langer gewacht moet worden.
 • Belastingen niet inbegrepen in vermelde prijzen.

15. Lange cursussen

Cursisten die ingeschreven staan voor lange cursussen (langer dan 4 weken) kunnen binnen de contractueel overeengekomen periode alleen pauzes inlassen of vakantie nemen na betaling van € 100,- per keer dat ze de cursus onderbreken.

16. Foto‘s en reclamemateriaal

Door een evenement, workshop of cursus van IH Murcia bij te wonen, geeft u toestemming voor het gebruik van alle media (foto's of video's) die tijdens het evenement, de workshop of de cursus zijn vastgelegd, zoals bepaald door IH Murcia, voor promotionele of archiveringsdoeleinden. Als u vragen heeft over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van deze informatie door IH Murcia, neem dan contact met ons op.

17. Mensen met een handicap

 • IH Murcia ontvangt ook inschrijvingen van mensen met een beperking. Als dat bij jou het geval is dan helpen we je zo goed we kunnen bij het leren van de Spaanse taal.
 • Voor cursisten met een beperking zijn er bij ons meer faciliteiten dan op andere scholen.
 • We passen onze programma’s graag aan jouw specifieke behoeften aan. Laat ons weten waarmee we je precies moeten helpen zodat we daar voorzieningen voor kunnen treffen, zeker daar waar het gaat om je onderdak.

18. Studenten en bemiddelingsbureaus

 • Vanaf het moment dat wij van het bemiddelingsbureau de inschrijving ontvangen hebben, is het de verantwoordelijkheid van dit bureau alle zaken rechtstreeks met de cursist af te handelen.
 • IH Murcia is niet aansprakelijk voor inschrijvingen die gedaan zijn door een bemiddelingsbureau. Bemiddelingsbureaus dienen alle informatie van IH Murcia nauwkeurig en waarheidsgetrouw weer te geven.
 • Bemiddelingsbureaus dienen de cursisten te informeren over hun annuleringsvoorwaarden vóór ze hen om betaling van de cursus of het onderkomen verzoeken.

IH Murcia komt op geen enkele wijze tussenbeide in geschillen of bij problemen tussen de cursist en het bemiddelingsbureau.

19. GRATIS inbegrepen

Klik alsjeblieft op deze link als je wilt weten wat er gratis is als je bij ons een cursus gaat volgen.

20. Wet op de gegevensbescherming

In overeenstemming met de Spaanse wet 15/1999 van 13 december met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, wil IH Murcia u informeren dat uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen in een database (waarvoor Instituto Hispánico de Murcia, SL aansprakelijk en verantwoordelijk is). ), en uitsluitend gebruikt voor de commerciële en operationele doeleinden van het bedrijf. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u in met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden. U hebt het recht om te verzoeken dat wij u informeren over uw recht op toegang tot, correctie of annulering van dergelijke informatie binnen de vastgestelde voorwaarden van de geldende wetgeving, door te schrijven naar het adres: Enrique Villar, 13, 1C, 30008 Murcia (Spanje). We verwijzen op onze site naar de Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG). En in deze link de volledige verordening.

21. Cookiebeleid

We verwijzen op onze site naar onze Cookiebeleid Verordening (EU) 2016/679 (AVG).

22. Jurisdictie

In het geval van controverse, volgens art. 90 van RDL 1/2007, worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken die overeenkomen met de woonplaats van de consument en gebruiker. Hier vindt u een link naar het online platform voor geschillenbeslechting.

23. Opname

Het herroepingsrecht is minimaal 14 dagen. De informatie over het herroepingsrecht (art. 97 RDL 1/2007) vindt u hierboven onder ANNULERINGEN. Hier vindt u een herroepingsformulier (art. 97.i van RDL 1/2007)

24. Akkoord

Door aan onze cursussen deel te nemen verklaart de cursist of verklaren diens ouders of voogden bekend te zijn en akkoord te gaan met de op deze website vermelde algemene voorwaarden.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass="lightnessfaq power headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5"}

 

Ken ons

Online bronnen

Contact

Word lid van de club en ontvang een GRATIS boek

logos
logos tics camaras

INSTITUTO HISPANICO DE MURCIA, SOCIEDAD LIMITADA is de begunstigde van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, dat tot doel heeft het gebruik en de kwaliteit van informatie- en communicatietechnologieën en hun toegankelijkheid te ontwikkelen, en dankzij welke het de volgende oplossingen heeft geïmplementeerd: online aanwezigheid via zijn Website. De huidige maatregel vond plaats in 2020. Daartoe werd het ondersteund door het TIC Cámaras-programma, door Cámara uit Murcia.