0

BLOG

tilde clases español Murcia España

Las dichosas tildes

ej: 

  • Público                    - íntegro
  • (yo) publico             - (yo) integro
  • (él) publicó              - (él) integró

La acentuación gráfica de las palabras de más de una sílaba (polisílabas) sigue estas reglas:

a) Las palabras agudas llevan tilde:

Cuando terminan en -n, en -s o en vocal: balón, compás, café, colibrí, bonsái.

Pero si terminan en -s precedida de otra consonante, se escriben sin tilde: robots. Tampoco llevan tilde las palabras agudas que terminan en -y, pues esta letra se considera consonante a efectos de acentuación: estoy, virrey.

b) Las palabras llanas llevan tilde:

Cuando no terminan en -n, en -s o en vocal: clímax, hábil, tándem.

También se acentúan cuando terminan en -s precedida de otra consonante: bíceps, cómics, fórceps; y cuando terminan en -y, pues esta letra se considera consonante a efectos de acentuación: póney, yóquey.

c) Las palabras esdrújulas sobresdrújulas:

Siempre llevan tilde: cántaro, mecánica, cómetelo.

fuente: anaisabel

Instituto Hispánico de Murcia│Cursos español España

Znają nas

Zasoby online

Kontakt

Dołącz do klubu i otrzymaj DARMOWĄ książkę

logos
logos tics camaras

INSTITUTO HISPANICO DE MURCIA, SOCIEDAD LIMITADA jest beneficjentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest rozwój wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich dostępności, dzięki czemu wdrożył następujące rozwiązania: obecność w Internecie poprzez swoją Stronie internetowej. Obecne działanie miało miejsce w 2020 roku. W tym celu zostało wsparte przez program TIC Cámaras, przez Cámara z Murcji.