0

Cele

 • Studenci są w stanie poradzić sobie z ograniczonym repertuarem prostych zasobów językowych i pozajęzykowych, takich jak podstawowe struktury składniowe (w tym zapamiętane frazy lub formuły) oraz bardzo ogólna wiedza na temat konwencji społecznych i kulturowych odniesień świata latynoskiego.
 • Wykorzystują swoje umiejętności, zdolności i postawy, aby zrekompensować trudności komunikacyjne.
 • Komunikują się w sposób zrozumiały i jasny, nawet jeśli ich obcy akcent jest wyraźny, a w rzadkich sytuacjach zdarzają się przerwy i nieporozumienia.
 • Funkcjonują w codziennych sytuacjach podstawowego przetrwania: pytają i odpowiadają na prośby, zdobywają podstawowe informacje w sklepach, bankach, urzędach pocztowych, środkach transportu itp, nabywają potrzebne im towary i usługi.
 • Studenci są w stanie poradzić sobie z ograniczonym repertuarem prostych zasobów językowych i pozajęzykowych, takich jak podstawowe struktury składniowe (w tym zapamiętane frazy lub formuły) oraz bardzo ogólna wiedza na temat konwencji społecznych i kulturowych odniesień świata latynoskiego.
 • Wykorzystują swoje umiejętności, zdolności i postawy, aby zrekompensować trudności komunikacyjne.
 • Komunikują się w sposób zrozumiały i jasny, nawet jeśli ich obcy akcent jest wyraźny, a w rzadkich sytuacjach zdarzają się przerwy i nieporozumienia.
 • Funkcjonują w codziennych sytuacjach podstawowego przetrwania: pytają i odpowiadają na prośby, zdobywają podstawowe informacje w sklepach, bankach, urzędach pocztowych, środkach transportu itp, nabywają potrzebne im towary i usługi.
This image for Image Layouts addon
 • Studenci mają możliwość skorzystania z szerokiego, ale prostego repertuaru poznanego słownictwa, struktur i formuł.
 • Wykorzystują ogólną wiedzę o świecie latynoskim (odniesienia kulturowe, normy i konwencje o charakterze społeczno-kulturowym), której potrzebują, aby funkcjonować w różnych transakcjach, w których uczestniczą.
 • Porozumiewają się odpowiednio w neutralnym rejestrze, choć z wystarczającą elastycznością, aby dostosować się do różnych sytuacji.
 • Wypowiadają się z rozsądną dokładnością, chociaż wahają się lub zatrzymują, by pomyśleć o tym, co powiedzą, i popełniają błędy (zwłaszcza wymowy), zwłaszcza w nieprzewidzianych i napiętych sytuacjach.
 • Wiedzą, jak poprosić kogoś o wyjaśnienie lub rozwinięcie tego, co właśnie powiedział.
 • Są w stanie przeprowadzić transakcje, które są wymagane przy organizacji wyjazdu lub w trakcie jego rozwoju lub w mniej powszechnych sytuacjach w sklepach, wypożyczalniach samochodów, urzędach pocztowych, bankach itp.
 • Potrafią składać skargi i szczegółowo opisywać nieprzewidziane sytuacje (kradzieże, wypadki itp.).
 • Studenci dysponują niezbędnymi zasobami językowymi i pozajęzykowymi, aby uczestniczyć w wymianie komunikacyjnej z dostatecznym stopniem płynności, precyzji i naturalności, tak aby ich rozmówcy nie musieli podejmować specjalnego wysiłku.
 • Mają poziom świadomości języka, który pozwala im uniknąć błędów powodujących nieporozumienia i wykorzystać wystarczające zasoby, aby uniknąć sytuacji niejasności i wyjaśnić, co rozmówca miał na myśli.
 • Posługują się szerokim repertuarem językowym, wystarczającym do wypowiadania się za pomocą argumentów i niuansów, bez większych błędów sformułowania i z wyraźną wymową.
 • Rozważają efekt swoich uwag i biorą pod uwagę zarówno sytuację komunikacyjną, jak i swoich rozmówców, aby dostosować rejestr i poziom formalności do różnych okoliczności.
 • Posiadają wystarczającą zdolność językową, aby nakreślić szczegóły problemu, przedstawiać roszczenia i rozwiązywać sytuacje konfliktowe za pomocą umiejętności argumentowania i używania przekonującego języka.
 • Studenci dysponują repertuarem zasobów językowych i pozajęzykowych, który jest wystarczająco szeroki i bogaty, aby komunikować się płynnie i naturalnie, prawie bez wysiłku.
 • Posiadają rozbudowany i precyzyjny repertuar leksykalny, który pozwala im wyrażać niuanse znaczeniowe, eliminując niejasności i zamęt.
 • Komunikują się płynnie i spontanicznie, bez wahania, nawet w skomplikowanych sytuacjach lub w niesprzyjających okolicznościach hałasu lub zakłóceń.
 • Posługują się odpowiednim rejestrem dla każdego rodzaju sytuacji i działają spójnie i konsekwentnie w różnych rejestrach (znajomy, neutralny, formalny, uroczysty itp.).
 • Posługują się umiejętnościami, zdolnościami i postawami, które są wymagane do przeprowadzania transakcji delikatnych lub o pewnym stopniu złożoności, takich jak dokonywanie ustaleń przez telefon, przeprowadzanie operacji bankowych o określonej złożoności, rozwiązywanie awarii zgodnie z instrukcjami telefonicznymi itp.

Znają nas

Zasoby online

Kontakt

Dołącz do klubu i otrzymaj DARMOWĄ książkę

logos
logos tics camaras

INSTITUTO HISPANICO DE MURCIA, SOCIEDAD LIMITADA jest beneficjentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest rozwój wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich dostępności, dzięki czemu wdrożył następujące rozwiązania: obecność w Internecie poprzez swoją Stronie internetowej. Obecne działanie miało miejsce w 2020 roku. W tym celu zostało wsparte przez program TIC Cámaras, przez Cámara z Murcji.