Praktyki Erasmus+ w Murcji

Ucz się i rozwijaj razem z nami
Poprowadzimy cię w kierunku jasnej przyszłości!

Doświadczenie zawodowe w IHM

Czy chcesz przeżyć wyjątkowe doświadczenie, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności akademickie i zawodowe? Poznaj nowe kultury, poznaj międzynarodowych przyjaciół i zanurz się w języku hiszpańskim, jednocześnie rozwijając swoją karierę.

W Instituto Hispánico de Murcia będziesz miał okazję rozwinąć swoją sieć kontaktów zawodowych, poprawić swój poziom hiszpańskiego i zdobyć wyjątkowe doświadczenie życiowe.

Inne szkoły oferują kursy języka hiszpańskiego. My oferujemy doświadczenia! 

PRAKTYKI ERASMUS+

 • Plan komunikacji marketingowej
 • Prowadzenie międzynarodowych badań rynkowych
 • Wkład w promocję produktów
 • Tworzenie i/lub konfiguracja nowych produktów
 • Staż w pisaniu odpowiednich tekstów przy redagowaniu prac tłumaczeniowych
 • Działania związane z SEO
 • Community manager
 • ICT
 • Obsługa klienta

Nasze praktyki oferują Ci wyjątkową szansę zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy. Zapewnią Ci globalne spojrzenie na kulturę oraz zrozumienie różnorodności kulturowej i językowej regionu Murcja.

Będziesz również miał okazję rozwijać umiejętności przywództwa, komunikacji i pracy zespołowej, a także zrozumieć znaczenie międzynarodowej współpracy.

Oferujemy Ci możliwość rozwoju konkretnych umiejętności zawodowych, takich jak zarządzanie projektami, planowanie strategiczne i podejmowanie decyzji, oraz zapewnimy Ci zrozumienie znaczenia społecznej odpowiedzialności i zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Każde stanowisko praktyk w naszej szkole ma określone cele i cele projektowe, za które będziesz odpowiedzialny/a w trakcie Twojego pobytu u nas. Będziesz miał/a przypisanego opiekuna działu, który udzieli Ci wskazówek na co dzień, a także zapozna Cię z atmosferą pracy w Instituto Hispánico de Murcia wraz z innymi praktykantami i międzynarodowymi studentami języka hiszpańskiego.

Pamiętaj jednak, że nasza szkoła nie oferuje wynagrodzenia finansowego, ponieważ Twoje studia finansują pobyt w Murcji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie Erasmus+, przeczytaj poniżej.

Jakie wymagania muszę spełnić, aby zapisać się na praktyki Erasmus+ w Instituto Hispánico de Murcia?

Aby zapisać się na kurs Praktyki Erasmus+, musisz mieć co najmniej 18 lat i być studentem na uniwersytecie lub instytucie szkolnictwa wyższego. Ponadto, musisz mieć wystarczający poziom języka hiszpańskiego, aby móc skutecznie komunikować się podczas pobytu w Murcji, przynajmniej na poziomie A2 według ESKOJ. Poziom A2 oznacza podstawowy poziom zrozumienia i produkcji języka. Student na poziomie A2 może zrozumieć codzienne zwroty i wyrażenia, komunikować się w podstawowych sytuacjach i opisywać swoje otoczenie. Oczekuje się również, że student będzie miał ograniczony zasób słów i uproszczoną gramatykę.

Pamiętaj również, że oferujemy minimalny okres 12 tygodni na Twoje praktyki. Uważamy, że jest to minimalny czas niezbędny do zdobycia wystarczających umiejętności i wiedzy praktycznej. Kandydaci, którzy mogą odbyć dłuższe staże, będą mieli pierwszeństwo przed innymi.

Poszukujemy wyjątkowej osoby, która posiada następujące cechy:

 • Dobra znajomość języka hiszpańskiego (minimum A2).
 • Będziemy cenić inne języki.
 • Preferowane studia językowe, komunikacyjne, tłumaczeniowe, marketingowe lub biznesowe.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne: mówienie, pisanie, a przede wszystkim słuchanie.
 • Wyjątkowe zaangażowanie w obsługę studentów.
 • Oczekiwania przyszłości.
 • Gotowość do podejmowania inicjatyw i uczenia się na doświadczeniach.

Podsumowując, jeśli masz dużą zdolność do pracy zespołowej, chęć uczenia się i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, to jest miejsce dla Ciebie.

W jakich projektach możesz uczestniczyć?

W zależności od pory roku odbywania stażu, studiów i doświadczenia będziesz mógł uczestniczyć i rozwijać projekty obejmujące:

 • Plan komunikacji marketingowej.
 • Przeprowadzanie międzynarodowych badań rynku.
 • Udział w promocji produktów.
 • Tłumaczenie.
 • Tworzenie i/lub konfiguracja nowych produktów.
 • Praktyki w pisaniu odpowiednich tekstów w pisaniu projektów tłumaczeniowych.
 • Działania związane z SEO.
 • Menedżer mediów społecznościowych i twórca treści.
 • Obsługa studentów.

Dlaczego warto zrobić prakatyki ERASMUS+ w Instituto Hispánico?

Staż w Instituto Hispánico to doskonała okazja, jeśli chcesz poprawić swoją hiszpańską i zdobyć praktyczne doświadczenie w międzynarodowej szkole nauczania hiszpańskiego jako obcego języka.

Jesteśmy akredytowaną i międzynarodowo uznawaną szkołą z 24-letnim doświadczeniem w nauczaniu hiszpańskiego dla studentów z całego świata. Tutaj będziesz miał okazję pracować z wysoko wykwalifikowanymi profesjonalistami i zdobywać praktyczną wiedzę w wielokulturowym i dynamicznym środowisku pracy.

Ponadto, Instituto Hispánico znajduje się w Murcji, pięknym i pełnym życia mieście na południowym wschodzie Hiszpanii, oferującym unikalne i wzbogacające doświadczenie kulturowe dla studentów. Poniżej znajdziesz szczegóły:

 • Doświadczysz i cieszysz się pracując w Hiszpanii z Hiszpanami i innymi międzynarodowymi stażystami.
 • Będziesz miał okazję rozwijać umiejętności przywództwa i pracy zespołowej, a także zrozumienie znaczenia współpracy międzynarodowej.
 • Zdobędziesz pewność siebie, niezależność, dojrzałość, komunikację i cenne umiejętności społeczne na całe życie, które poszerzą twoje horyzonty i przyszłą karierę.
 • Zdobędziesz autonomię i skłonność do zmiany, a także gotowość do wyjścia poza swoją strefę komfortu.
 • Zdobędziesz większą zdolność rozwiązywania skomplikowanych sytuacji.
 • Zdobędziesz empatię wobec innych ludzi w swoim środowisku zawodowym i szerszą wizję globalną.

I, last but not least, spędzisz czas na robieniu czegoś, co naprawdę zmieni życie innych ludzi.

Czy uważasz, że to wystarczające powody, by zostać studentem Erasmusa i odbyć staż w naszej międzynarodowej szkole hiszpańskiego języka w Murcji?

Nie wiesz czym jest program Erasmus+?

Jest to program Unii Europejskiej, który umożliwia studentowi lub absolwentowi uniwersytetu wyjazd do innego kraju europejskiego w celu odbycia stażu w firmach, w organizacjach dowolnego typu, publicznych lub prywatnych: firmach handlowych lub usługowych, ośrodkach edukacyjnych, muzeach, organizacjach pozarządowych itp.

Te staże mogą być krótko- lub długoterminowe i są oferowane w wielu różnych sektorach. Polegają one na płatnym stażu w naszej międzynarodowej szkole języka hiszpańskiego w Murcji. Twoja uczelnia będzie w stanie wesprzeć cię finansowo na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania, w zależności od kraju pochodzenia, od 300 do 600 euro miesięcznie. Poproś o więcej informacji w swoim instytucie lub na uniwersytecie.

A jeśli jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii, masz możliwość skorzystania z Turing Scheme.

I co wydarzy się po Twoich praktykach ERASMUS+?

Korzyści z praktyk Erasmus+ nie kończą się wraz z końcem okresu stażu. Studenci, którzy odbyli praktyki w ramach programu Erasmus+ w naszej szkole zdobywają cenne międzynarodowe doświadczenie zawodowe, wzbogacają swoje CV, poszerzają sieć kontaktów, doskonalą swoje umiejętności językowe i kulturowe.

Ponadto to doświadczenie pomaga im rozwijać umiejętności osobiste, takie jak zdolność adaptacji, rozwiązywanie problemów i pewność siebie.

Komisja Europejska opublikowała niedawno badanie, które pokazuje, na podstawie obiektywnych danych, ogromny wpływ stypendium programu Erasmus na sukces zawodowy studentów.

Z prawie 50 000 studentów, około 10 000 pracowników i 12 000 absolwentów przeprowadzono wywiady na temat ich doświadczeń z programem ERASMUS przed wejściem na rynek pracy, i wyciągnięto następujące wnioski:

 • Ponad 70% ankietowanych byłych studentów Erasmusa przyznaje, że po powrocie do kraju pochodzenia miało o wiele jaśniejszą wizję tego, gdzie kierować swoją karierę zawodową.
 • Absolwenci Erasmusa są bardziej zadowoleni ze swojej pracy niż ich rówieśnicy.
 • 80% studentów, którym podobało się to doświadczenie, znalazło pracę w ciągu trzech miesięcy od ukończenia studiów.
 • Dla 72% z nich bycie byłym studentem Erasmusa było kluczowe dla zdobycia pierwszej pracy
 • 9 na 10 pracowników twierdzi, że umiejętności zawodowe zdobyte podczas Erasmusa są wykorzystywane w ich codziennych zadaniach.
 • Studenci Erasmusa najczęściej rozwijają swoją karierę na arenie międzynarodowej, ponieważ mają prawie dwukrotnie większą szansę na pracę za granicą.
Instituto Hispanico de Murcia - Cursos - Practicas Erasmus +

Najczęściej zadawane pytania dotyczące staży w ramach programu Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który oferuje studentom uczelni wyższych możliwość odbycia praktyk zagranicznych. Te staże mogą być krótko- lub długoterminowe i są oferowane w wielu różnych sektorach.

Kurs Erasmus+ Internship oferuje studentom możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności w międzynarodowym środowisku. Studenci będą mieli również możliwość rozwinięcia swojej sieci kontaktów zawodowych, podniesienia poziomu znajomości języka oraz zdobycia unikalnego doświadczenia życiowego.

Aby zapisać się na kurs Erasmus+ Internship, studenci muszą mieć ukończone 18 lat i być zapisani na uniwersytet lub instytut szkolnictwa wyższego. Ponadto studenci muszą znać język angielski na wystarczającym poziomie, aby móc z powodzeniem komunikować się podczas pobytu za granicą.

Wózek sklepowy
Scroll to Top