0

PRIVACYBELEID

De gegevensverwerker is Instituto Hispánico de Murcia S.L., (hierna "IHM"), met N.I.F. B73840183 en maatschappelijke zetel te Calle Enrique Villar, 13, 1ºC, 30008 Murcia.

Wij informeren u dat het domein van onze website www.ihdemu.com (hierna de "Website") eigendom is van IHM.

De Gebruiker kan contact opnemen met IHM op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

IHM is gerechtigd uw gegevens te verwerken om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.

IHM neemt de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens zeer serieus. Daarom worden uw persoonlijke gegevens veilig bewaard en met de grootste zorg behandeld.

Dit privacybeleid regelt de toegang tot en het gebruik van de service (hierna de "Service") die IHM beschikbaar stelt aan de gebruiker die geïnteresseerd is in de services en inhoud die op de website wordt gehost.

Uw persoonlijke gegevens die door IHM worden verzameld, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 1. Het verlenen van diensten aangeboden via de Website.
 2. IHM toestaan ​​om commerciële communicatie over haar diensten te verzenden per telefoon, e-mail, SMS/MMS, instant messaging of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen.

IHM biedt gebruikers de volgende gegevens:

 1. Persoonlijk identificeerbare gegevens, verstrekt door gebruikers in het contactformulier of verzoek om meer informatie over de aangeboden diensten op de website.

De persoonsgegevens die door IHM worden verwerkt, zijn in het bijzonder:

 1. Identificatiegegevens: Naam, achternaam, e-mail, telefoon en website.

Wanneer IHM een verdere verwerking van persoonsgegevens plant voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld, zal zij de Gebruiker, voorafgaand aan een dergelijke verdere verwerking, informatie verstrekken over dat doel en alle andere relevante aanvullende informatie.

De Gebruiker garandeert dat de verstrekte persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het informeren van IHM over elke wijziging ervan. De Gebruiker is in ieder geval verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens, waarbij IHM zich het recht voorbehoudt om elke Gebruiker die valse gegevens heeft verstrekt, uit te sluiten van de geregistreerde diensten, onverminderd andere juridische stappen.

De verstrekte persoonsgegevens worden door IHM bewaard zolang de Gebruiker zich niet bereid verklaart zich af te melden voor IHM-diensten en om informatie over bedrijfsproducten te ontvangen. 

De Gebruiker heeft het recht om:

 1. toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens, evenals
 2. om rectificatie van onjuiste gegevens te verzoeken of, indien van toepassing, om de
 3. annulering,
 4. beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens verzoeken
 5. bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens
 6. de overdraagbaarheid ervan vragen. Bovendien kan de Gebruiker zijn
 7. recht op gegevensvergetelheid.

De Gebruiker kan al deze rechten uitoefenen op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van de reden van hun verzoek en het verstrekken van een kopie van hun D.N.I.

De Gebruiker kan het verzoek ook per gewone post sturen naar het volgende adres:

Instituto Hispánico de Murcia S.L., Calle Enrique Villar, 13, 1ºC, 30008 Murcia.

Onverminderd enig ander administratief beroep of gerechtelijke procedure, heeft de gebruiker het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk heeft, in indien zij van mening zijn dat de verwerking van persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de regelgeving, evenals indien zij niet tevreden zijn met de uitoefening van hun rechten. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van het verloop en de uitkomst van de klacht.

De privacy van gebruikers en de bescherming van persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor IHM. IHM doet er dan ook alles aan om misbruik van uw gegevens te voorkomen en geeft alleen toegang tot geautoriseerd personeel.

IHM handhaaft de beveiligingsniveaus van de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en heeft alle technische middelen tot haar beschikking gesteld om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de gegevens die door de gebruiker via de website worden verstrekt, te voorkomen, onverminderd om hen te informeren dat veiligheidsmaatregelen op internet niet onneembaar zijn.

IHM verbindt zich ertoe de geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsplicht met betrekking tot persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving na te leven, en hen een veilige behandeling te geven bij de overdrachten en internationale overdrachten van gegevens die, indien van toepassing, kunnen plaatsvinden.

In die webservices die zich als Gebruiker moeten registreren, moeten ze een wachtwoord kiezen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord, evenals alle activiteiten die plaatsvinden in de sessie ingelogd met zijn naam en wachtwoord. De Gebruiker verbindt zich ertoe IHM zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord of enig ander beveiligingslek. IHM is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die kan ontstaan ​​als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting door de Gebruiker.

IHM behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid op elk moment te herzien. Raadpleeg daarom regelmatig dit privacybeleid om de laatste versie ervan te lezen. Alle wijzigingen die zich voordoen in dit privacybeleid zullen echter aan de gebruiker worden gecommuniceerd. 

De IHM-website kan links bevatten naar websites van externe bedrijven en entiteiten.

IHM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop deze bedrijven omgaan met de privacy en de bescherming van persoonsgegevens, daarom adviseren wij u de websites Privacybeleid verklaringen die geen eigendom zijn van IHM met betrekking tot het gebruik, de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens zorgvuldig te lezen.

De voorwaarden die door deze websites worden aangeboden kunnen afwijken van die van IHM.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw gegevensverwerking, kunt u per e-mail contact opnemen met IHM op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn geweest van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, aanvaarding en instemming met de behandeling ervan door IHM, in de vorm en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit Privacybeleid.

Ken ons

Online bronnen

Contact

Word lid van de club en ontvang een GRATIS boek

logos
logos tics camaras

INSTITUTO HISPANICO DE MURCIA, SOCIEDAD LIMITADA is de begunstigde van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, dat tot doel heeft het gebruik en de kwaliteit van informatie- en communicatietechnologieën en hun toegankelijkheid te ontwikkelen, en dankzij welke het de volgende oplossingen heeft geïmplementeerd: online aanwezigheid via zijn Website. De huidige maatregel vond plaats in 2020. Daartoe werd het ondersteund door het TIC Cámaras-programma, door Cámara uit Murcia.