STUDIEVISUM AANVRAGEN

De navolgende informatie is bestemd voor leerlingen en studieadviseurs in het buitenland, om ze te ondersteunen en oriënteren bij het verkrijgen van een studievisum om Spaans te gaan leren in Murcia.

Men dient zich ervan bewust te zijn dat zowel leerlingen als adviseurs bij de desbetreffende consulaten de details van de specifieke procedures moeten verifiëren.

Waar bevindt zich het voor mij dichtsbijzijnde consulaat? Overzicht van Spaanse consulaten

Heb ik een studievisum nodig?

Studievisa zijn verplicht voor personen van buiten het Schengengebied  die voor studie langer dan 90 dagen in Spanje verblijven. Is je studieperiode korter dan 90 dagen, dan hoef je voor je verblijf in Spanje geen visum aan te vragen.

        studentenvisum murcia 
        studentenvisum spanje
        studentenvisum spanje
        studentenvisum murcia
        studentenvisum murcia
        studentenvisum spanje
        studentenvisum spanje
        studentenvisum spanje

Ontvang ik, om het visum aan te vragen, een bevestigingsbrief waarin vermeld wordt dat ik ingeschreven sta voor een cursus Spaans aan het Instituto Hispánico de Murcia?

Instituto Hispánico de Murcia | Cursos de español en España Zij die voor een visumaanvraag een bevestigingsbrief nodig hebben, dienen IHM ten minste 50 % van de totale cursusprijs te betalen. Na ontvangst van de betaling geven wij een document af waarin je toelating tot de school bevestigd wordt. In dit document wordt verklaard dat je aanvraag voor toelating tot IHM is goedgekeurd en worden tevens je aantal studie-uren per week en de aanvangs- en einddatum van je cursus vermeld. Afhankelijk van de specifieke eisen van het consulaat, kunnen we je dit document in pdf-formaat per e-mail toesturen, of per fax of per post (verzendkosten zijn niet inbegrepen). We zullen dit document kosteloos uitgeven, maar als u nog een document nodig hebt met nieuwe informatie of correcties, kost dit 50 €.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure van een studievisum?

Hoewel de meeste vereisten voor een studievisum bij alle consulaten vergelijkbaar zijn, moeten de cursisten op de website van hun specifieke consulaat nagaan welke eisen er precies gesteld worden. Overzicht van Spaanse consulaten.

Hoeveel kost een visum?

In de regel betaalt men voor visumleges aan het Spaanse consulaat een bedrag van € 60,-; dit is niet terugbetaalbaar en er vindt bij afwijzing van de visumaanvraag geen restitutie plaats.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure van een visum en wanneer moet ik het aanvragen?

Volgens de websites van de Spaanse consulaten duurt de afhandeling van een studievisumaanvraag tussen de twee weken en een maand. Omdat je een studievisum tot drie maanden voor de vertrekdatum kunt aanvragen, raden we je aan het visum zo vroeg mogelijk aan te vragen, maar wel binnen die drie maanden.

Kunnen consulaten uitzonderingen maken en spoedaanvragen in behandeling nemen in het geval ik eerder vertrek dan de datum waarop normaal gesproken de afhandeling is afgerond?

Jammergenoeg kennen de Spaanse consulaten op dit moment geen spoedprocedure. We roepen alle cursisten dan ook op hun visumaanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen, maar wel binnen die drie maanden.

Kan ik eerder een afspraak krijgen?

We raden de cursisten aan zo spoedig mogelijk een afspraak bij het consulaat vast te leggen. Ze kunnen regelmatig naar de website van het consulaat gaan om te zien of er afzeggingen zijn of andere mededelingen. Een afzegging wordt schriftelijk meegedeeld.

Het is aan te raden dat cursisten de website een aantal keer per dag bezoeken, aangezien vrijgekomen plaatsen snel worden ingenomen door anderen die ook proberen hun afspraak te bespoedigen. Vergeet niet dat het na de afspraak bij het consulaat nog 2-4 weken kan duren voor de aanvraag is afgehandeld en de cursist het visum ontvangt.

Is het mogelijk een studievisum te krijgen als je al in het buitenland bent?

Momenteel dienen alle leerlingen die een cursus gaan volgen van meer dan 90 dagen een studievisum te verkrijgen vóór ze Spanje binnenkomen. Als de leerling eenmaal is Spanje is, worden geen visa verstrekt.

Kan ik mijn visum verlengen terwijl ik al in Spanje ben, bijvoorbeeld om een vervolgcursus Spaans te volgen?

Gelukkig kunnen leerlingen die naar Spanje reizen momenteel hun visum verlengen terwijl ze al in het buitenland zijn en hoeven hiervoor niet terug te keren naar hun land van herkomst (ondanks dat de leerling naar een ander land buiten het Schengengebied mag reizen). We adviseren evenwel altijd navraag te doen bij je consulaat omdat de regels voortdurend veranderen.

Volgens het consulaat kunnen cursisten in de regel bij het desbetreffende consulaat een visumaanvraag vanuit het buitenland indienen. Maar in een enkel geval kan het zijn dat de cursisten verplicht worden om hun visum persoonlijk op te halen. Doe alsjeblieft altijd navraag bij je consulaat.

Mag ik reizen na afloop van het studieprogramma , ook als mijn visum verlopen is?

Het advies van Spaanse consulaten is om leerlingen toe te staan tot maximaal 90 dagen na afloop van hun visum binnen het Schengengebied (buiten Spanje) te reizen. Dit is echter een Spaanse richtlijn die misschien in andere landen niet geldt. We adviseren onze leerlingen dan ook vóór zij Spanje verlaten nadere informatie in te winnen over de plaatsen die zij willen bezoeken.

Wat doe ik als er problemen met mijn visumaanvraag zijn?

Neem alsjeblieft rechtstreeks contact op met het consulaat.

Afwijzingen en beroep aantekenen

Als een diplomatieke missie of consulaire vestiging besluit een visumaanvraag af te wijzen, moet die de aanvrager daarvan altijd in kennis stellen. Ze zijn echter absoluut niet verplicht om de redenen voor de afwijzing op te geven, behalve als het een visum voor gezinshereniging of werk in loondienst betreft.

Je kunt tegen de afwijzing van een visumaanvraag beroep aantekenen, hetzij door bij de betreffende ambassade of consulaat een verzoek om heroverweging in te dienen, hetzij door binnen de termijn van twee maanden het Hooggerechtshof (Tribunal Supremo) in Madrid om gerechtelijke herziening te verzoeken.

Wat gebeurt er als ik mijn cursus en/of onderkomen moet betalen en mijn visumaanvraag wordt afgewezen?

Instituto Hispánico de Murcia, na ontvangst van de brief waarin je visumaanvraag wordt afgewezen, het volledige bedrag terug, met uitzondering van € 190,- voor administratieve kosten en verrichtingen, op voorwaarde dat je de vereiste formaliteiten en de aanwijzingen van het desbetreffende consulaat strikt hebt nageleefd.

Het geld wordt binnen 14 dagen via een bankoverschrijving overgemaakt. De school brengt alle kosten in rekening die met de overschrijving van het geld en met koerswisselingen samenhangen en zal dan ook de daarmee gemoeide kosten op het terug te betalen bedrag in mindering brengen.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in onze algemene reserveringsvoorwaarden.

studentenvisum spanje