0

Wettelijke waarschuwing

We informeren u dat deze website eigendom is van Instituto Hispánico de Murcia S.L. (hierna “IHM”), en gedomicilieerd te Murcia te C/Enrique Villar 13, 1ºC, met N.I.F. B-73840183, geregistreerd in het handelsregister van Murcia in volume 3038, blad MU-84712, boek 0, inscriptie. 1, folio 132.

Toegang tot en/of gebruik van de website schrijft de toestand van de gebruiker toe, en aanvaardt, van genoemde toegang en/of gebruik, deze juridische kennisgeving.

De gebruiker (hierna de "Gebruiker") kan contact opnemen met IHM via het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Website. De Website kan toegang bieden tot een groot aantal teksten, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, foto's, multimedia-inhoud en informatie (hierna "Inhoud") die toebehoort aan IHM of aan derden waartoe de Gebruiker toegang heeft.

De Gebruiker stemt ermee in om gepast gebruik te maken van de Inhoud en diensten die via de Website worden aangeboden en, bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend, deze niet te gebruiken om:

  • zich schuldig maken aan illegale activiteiten, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde;
  • schade toebrengen aan de fysieke en logische systemen van de eigenaar van de Website, zijn leveranciers of derden;
  • het introduceren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken;
  • proberen toegang te krijgen tot, gebruik te maken van en/of de gegevens van IHM, externe providers en andere gebruikers te manipuleren;
  • reproduceren of kopiëren, distribueren, openbare toegang toestaan ​​via enige vorm van openbare communicatie, de inhoud transformeren of wijzigen, tenzij geautoriseerd door IHM;
  • verwijder, verberg of manipuleer de opmerkingen over intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere gegevens die de rechten identificeren van IHM of derden die zijn opgenomen in de inhoud, evenals de technische beschermingsmiddelen of informatiemechanismen die in de inhoud kunnen worden ingevoegd.

IHM waarschuwt dat het materiaal op deze website alleen voor informatieve doeleinden is opgenomen en daarom onvoldoende is om beslissingen te nemen of standpunten in te nemen in een specifiek geval.

De gebruiker moet er rekening mee houden dat het materiaal op deze webpagina mogelijk niet de meest recente wettelijke of jurisprudentiële status met betrekking tot de geanalyseerde kwesties weerspiegelt. Deze materialen kunnen ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, ontwikkeld of bijgewerkt.

IHM heeft het recht om elk van de genoemde gedragingen te onderzoeken en te rapporteren in overeenstemming met de wet, en om samen te werken met de autoriteiten bij het onderzoek naar dergelijke acties.

IHM kan de toegang tot de Website zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk opschorten vanwege onderhouds-, reparatie-, update- of verbeteringswerkzaamheden. Indien de omstandigheden het toelaten, zal IHM de Gebruiker echter voldoende van tevoren op de hoogte stellen van de verwachte datum voor de opschorting van de Diensten. IHM is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gebruikers kunnen maken van de inhoud op de website.

Alle intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van deze website en het grafische ontwerp zijn het exclusieve eigendom van IHM, of van een derde partij die toestemming heeft gegeven voor het gebruik ervan, om welke reden IHM de exclusieve uitoefening van hun exploitatierechten heeft.

Om deze reden en krachtens de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele en/of industriële eigendom, is de reproductie, verzending, aanpassing, vertaling, distributie, openbare communicatie, inclusief de manier waarop deze beschikbaar wordt gesteld, of elke andere exploitatie verboden. en/of wijziging, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van IHM, van enige inhoud op de website.

IHM verleent geen enkele licentie of toestemming voor gebruik van welke soort dan ook op haar intellectuele en industriële eigendomsrechten of op enig ander eigendom of recht met betrekking tot de website, de diensten of de inhoud daarvan.

De reproductie en tijdelijke opslag van de inhoud van de website is toegestaan ​​zolang dit strikt noodzakelijk is voor het gebruik en de visualisatie van de website vanaf een personal computer.

De legitimiteit van de intellectuele of industriële eigendomsrechten die overeenkomen met de inhoud die door de gebruikers wordt geleverd, is de exclusieve verantwoordelijkheid van deze, waarvoor de gebruiker IHM vrijwaart van elke claim van derden die voortvloeit uit het illegale gebruik van inhoud op de website.

IHM verklaart de nodige maatregelen te hebben genomen die, binnen haar mogelijkheden en de stand van de techniek, de goede werking van haar Website mogelijk maken, evenals de afwezigheid van virussen en schadelijke componenten. IHM kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

  • de continuïteit en beschikbaarheid van de Inhoud en Diensten;
  • de afwezigheid van virussen en/of andere schadelijke componenten;
  • schade veroorzaakt door een persoon die de beveiligingssystemen van IHM schendt.

IHM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de links naar andere webpagina's op de website, en kan de gebruiker doorverwijzen naar andere websites waarover IHM geen controle heeft, dus het opnemen van links naar andere websites impliceert niet de goedkeuring van de inhoud ervan door IHM of het bestaan ​​van enige vorm van associatie tussen IHM en haar eigenaren. Daarom heeft de gebruiker toegang tot de inhoud op eigen verantwoordelijkheid en in de gebruiksvoorwaarden die op hem van toepassing zijn.

Deze juridische kennisgeving is voor onbepaalde tijd van kracht en de IHM kan wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden die zijn gespecificeerd in deze juridische kennisgeving en die van kracht worden vanaf het moment van publicatie.

IHM kan zowel de inhoud als de diensten die het levert, evenals de manier waarop deze worden gelokaliseerd of gepresenteerd, verwijderen, toevoegen of wijzigen. De voorwaarden die worden gepubliceerd op het moment dat de gebruiker de IHM-website bezoekt, worden als geldig beschouwd.

De toegang tot en/of het gebruik van de website zal worden opgevat als een aanvaarding door de gebruiker van deze juridische kennisgeving en de voorwaarden ervan en, indien van toepassing, de wijzigingen die erin zijn aangebracht.

Ken ons

Online bronnen

Contact

Word lid van de club en ontvang een GRATIS boek

logos
logos tics camaras

INSTITUTO HISPANICO DE MURCIA, SOCIEDAD LIMITADA is de begunstigde van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, dat tot doel heeft het gebruik en de kwaliteit van informatie- en communicatietechnologieën en hun toegankelijkheid te ontwikkelen, en dankzij welke het de volgende oplossingen heeft geïmplementeerd: online aanwezigheid via zijn Website. De huidige maatregel vond plaats in 2020. Daartoe werd het ondersteund door het TIC Cámaras-programma, door Cámara uit Murcia.