0

Ostrzeżenie prawne

Informujemy, że ta strona internetowa jest własnością Instituto Hispánico de Murcia S.L. (zwany dalej „IHM”) i zamieszkały w Murcji przy C/ Enrique Villar 13, 1ºC, z N.I.F. B-73840183, wpisany do Rejestru Handlowego Murcji w tomie 3038, arkusz MU-84712, księga 0, sygn. 1, folio 132.

Dostęp i/lub korzystanie z Witryny przypisuje stan użytkownika i akceptuje, z tego dostępu i/lub korzystania, niniejszą Notę prawną.

Użytkownik (dalej „Użytkownik”) może skontaktować się z IHM za pośrednictwem następującego adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu. Serwis może umożliwiać dostęp do wielu tekstów, grafik, rysunków, projektów, fotografii, treści multimedialnych oraz informacji (dalej „Treści”) należących do IHM lub osób trzecich, do których Użytkownik może mieć dostęp.

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z Treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz, przykładowo, ale nie wyłącznie, do niewykorzystywania ich w celu:

  • angażować się w działania nielegalne, nielegalne lub sprzeczne z dobrą wiarą i porządkiem publicznym;
  • wyrządzić szkody w systemach fizycznych i logicznych właściciela Serwisu, jego dostawców lub osób trzecich;
  • wprowadzać lub rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą powodować wyżej wymienione szkody;
  • próbować uzyskać dostęp, używać i/lub manipulować danymi IHM, dostawców zewnętrznych i innych Użytkowników;
  • powielać lub kopiować, rozpowszechniać, umożliwiać publiczny dostęp za pośrednictwem jakiejkolwiek formy komunikacji publicznej, przekształcać lub modyfikować Treści, o ile nie jest to dozwolone przez IHM;
  • usuwać, ukrywać lub manipulować uwagami dotyczącymi praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innymi danymi identyfikującymi prawa IHM lub osób trzecich włączonych do Treści, a także technicznych urządzeń zabezpieczających lub wszelkich mechanizmów informacyjnych, które mogą być umieszczone w Treści.

IHM ostrzega, że ​​materiały zawarte na tej stronie zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych, a zatem są niewystarczające do podejmowania decyzji lub zajmowania stanowiska w konkretnej sprawie.

Użytkownik musi wziąć pod uwagę, że materiały zawarte na tej stronie mogą nie odzwierciedlać najnowszego stanu prawnego lub orzeczniczego w analizowanych kwestiach.

Podobnie materiały te mogą być modyfikowane, rozwijane lub aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia.

IHM będzie mieć prawo do zbadania i zgłoszenia każdego z wyżej wymienionych zachowań zgodnie z Ustawą, a także do współpracy z władzami w dochodzeniu w sprawie tych działań.

IHM może tymczasowo zawiesić dostęp do Witryny bez uprzedniego powiadomienia z powodu prac konserwacyjnych, naprawczych, aktualizacyjnych lub usprawniających. Jeśli jednak pozwolą na to okoliczności, IHM powiadomi Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o przewidywanej dacie zawieszenia świadczenia Usług. IHM nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy mogą korzystać z Treści zawartych w Serwisie.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści tej Witryny i jej projektu graficznego są wyłączną własnością IHM lub osoby trzeciej, która zezwoliła na ich użycie, dlatego to IHM ma wyłączne prawo do korzystania z praw do to samo.

Z tego powodu oraz na mocy przepisów obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego własności intelektualnej i/lub przemysłowej, powielanie, przesyłanie, adaptacja, tłumaczenie, dystrybucja, komunikacja publiczna, w tym sposób ich udostępniania, lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie jest zabronione i/lub modyfikacji, w całości lub w części, bez uprzedniej wyraźnej zgody IHM, jakiejkolwiek Treści zawartej w Witrynie.

IHM nie udziela żadnych licencji ani upoważnień do korzystania z jakiegokolwiek rodzaju praw własności intelektualnej i przemysłowej lub jakiejkolwiek innej własności lub praw związanych ze Stroną Internetową, Usługami lub ich Treścią.

Powielanie i tymczasowe przechowywanie zawartości strony internetowej jest dozwolone, o ile jest to bezwzględnie konieczne do korzystania i wizualizacji strony internetowej z komputera osobistego.

Za zgodność z prawem praw Własności Intelektualnej lub Przemysłowej do Treści dostarczonych przez Użytkowników ponosi wyłączną odpowiedzialność, za co Użytkownik zwolni IHM z wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z nielegalnego korzystania z Treści w Serwisie.

IHM oświadcza, że ​​podjął niezbędne środki, które w miarę swoich możliwości i stanu techniki umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie jego Serwisu, a także brak wirusów i szkodliwych komponentów. Jednakże IHM nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za:

  • ciągłość i dostępność Treści i Usług;
  • brak wirusów i/lub innych szkodliwych składników;
  • szkody wyrządzone przez każdą osobę, która narusza systemy bezpieczeństwa IHM.

IHM nie ponosi odpowiedzialności za linki do innych stron internetowych znajdujące się w Serwisie i może kierować Użytkownika do innych stron internetowych, nad którymi IHM nie ma kontroli, więc umieszczenie linków do innych stron internetowych nie oznacza akceptacji ich treści przez IHM lub istnienie jakiegokolwiek powiązania między IHM a jego właścicielami. W związku z tym Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści na swoją wyłączną odpowiedzialność i w warunkach użytkowania, które je regulują.

Niniejsza Nota Prawna będzie obowiązywać bezterminowo, a IHM może wprowadzić zmiany do warunków określonych w niniejszej Notce Prawnej, które wejdą w życie z chwilą jej publikacji.

IHM może usuwać, dodawać lub zmieniać zarówno treści, jak i świadczone przez siebie usługi, a także sposób ich lokalizacji lub prezentacji. Warunki, które są publikowane w momencie wejścia Użytkownika na Stronę Internetową IHM, uważa się za obowiązujące.

Dostęp i/lub korzystanie z Witryny będą rozumiane jako akceptacja przez Użytkownika niniejszej Noty Prawnej i jej warunków oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzonych do nich zmian.

Znają nas

Zasoby online

Kontakt

Dołącz do klubu i otrzymaj DARMOWĄ książkę

logos
logos tics camaras

INSTITUTO HISPANICO DE MURCIA, SOCIEDAD LIMITADA jest beneficjentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest rozwój wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich dostępności, dzięki czemu wdrożył następujące rozwiązania: obecność w Internecie poprzez swoją Stronie internetowej. Obecne działanie miało miejsce w 2020 roku. W tym celu zostało wsparte przez program TIC Cámaras, przez Cámara z Murcji.