0

Polityka prywatności

Podmiotem przetwarzającym dane jest Instituto Hispánico de Murcia S.L., (zwany dalej „IHM”), z N.I.F. B73840183 z siedzibą pod adresem Calle Enrique Villar, 13, 1ºC, 30008 Murcia.

Informujemy, że domena naszej strony internetowej www.ihdemu.com (dalej „Witryna”) jest własnością IHM.

Użytkownik może skontaktować się z IHM pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

IHM jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych w celu realizacji swoich usług.

IHM bardzo poważnie traktuje ochronę Twojej prywatności i danych osobowych. Dlatego Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i traktowane z maksymalną starannością.

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje dostęp i korzystanie z usługi (dalej „Usługa”), którą IHM udostępnia Użytkownikowi zainteresowanemu usługami i Treściami udostępnianymi w Serwisie.

Twoje dane osobowe zebrane przez IHM mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. Świadczenie usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Umożliwienie IHM wysyłania informacji handlowych dotyczących swoich usług przez telefon, e-mail, SMS/MMS, komunikatory lub inne równoważne środki komunikacji elektronicznej.

IHM udostępnia użytkownikom następujące dane:

 1. Dane umożliwiające identyfikację, podane przez użytkowników w formularzu kontaktowym lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o usługach oferowanych na stronie.

W szczególności dane osobowe przetwarzane przez IHM to:

 1. Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, e-mail, telefon i strona internetowa.

Gdy IHM planuje dalsze przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż ten, dla którego zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem przekaże Użytkownikowi informację w tym celu oraz wszelkie inne istotne informacje dodatkowe.

Użytkownik gwarantuje, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i jest odpowiedzialny za poinformowanie IHM o wszelkich ich zmianach. Użytkownik będzie w każdym przypadku odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych, zastrzegając IHM prawo do wyłączenia z zarejestrowanych usług każdego Użytkownika, który podał nieprawdziwe dane, bez uszczerbku dla innych czynności prawnych.

Podane dane osobowe będą przechowywane przez IHM tak długo, jak Użytkownik nie wyrazi chęci rezygnacji z usług IHM oraz w celu otrzymywania informacji o produktach firmy.

Użytkownik ma prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych, a także
 2. zażądać sprostowania nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, zażądać ich
 3. anulowanie,
 4. zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych
 6. zażądać jego przenoszenia. Ponadto Użytkownik może skorzystać ze swoich
 7. prawo do zapomnienia danych.

Użytkownik może skorzystać ze wszystkich tych praw pod następującym adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wskazując przyczynę swojego żądania i dostarczając kopię swojego D.N.I.

Użytkownik może również przesłać żądanie listem zwykłym na adres: Instituto Hispánico de Murcia S.L., Calle Enrique Villar, 13, 1ºC, 30008 Murcia.

Bez uszczerbku dla wszelkich innych odwołań administracyjnych lub czynności prawnych, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Organu Nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia, w w przypadku uznania, że ​​przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, a także w przypadku niezadowolenia z wykonywania swoich praw. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje składającego skargę o przebiegu i wyniku rozpatrzenia skargi.

Ochrona prywatności i danych osobowych użytkowników jest bardzo ważna dla IHM. Dlatego IHM robi wszystko, co w jego mocy, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych, umożliwiając dostęp do nich tylko upoważnionemu personelowi.

IHM utrzymuje poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustanowił wszelkie środki techniczne, jakimi dysponuje, aby uniknąć utraty, niewłaściwego wykorzystania, zmiany, nieuprawnionego dostępu i kradzieży danych dostarczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, bez uszczerbku do informowania, że ​​środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do zdobycia.

IHM zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy i poufności w odniesieniu do danych osobowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, a także do zapewnienia im bezpiecznego traktowania przy przekazywaniu i międzynarodowych przekazach danych, które mogą mieć miejsce.

W tych serwisach internetowych, które wymagają rejestracji jako Użytkownik, muszą wybrać hasło. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy swojego hasła, a także za wszelkie czynności, które zachodzą w sesji zalogowanej swoim imieniem i hasłem. Użytkownik zobowiązuje się do jak najszybszego powiadomienia IHM o nieuprawnionym użyciu jego nazwy Użytkownika i/lub hasła lub o jakiejkolwiek innej luce bezpieczeństwa. IHM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą powstać w wyniku niedopełnienia tego obowiązku przez Użytkownika.

IHM zastrzega sobie prawo do zmiany swojej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Z tego powodu prosimy o regularne sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności, aby zapoznać się z jej najnowszą wersją. Jednak wszelkie zmiany, które zajdą w niniejszej Polityce Prywatności, zostaną przekazane Użytkownikowi.

Strona internetowa IHM może zawierać linki do stron internetowych firm i podmiotów zewnętrznych. IHM nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki te firmy traktują prywatność i ochronę danych osobowych, dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z oświadczeniami o Polityce Prywatności stron internetowych, które nie są własnością IHM, w zakresie wykorzystania, przetwarzania i ochrony danych osobowych. Warunki oferowane przez te strony mogą różnić się od warunków oferowanych przez IHM.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania danych, skontaktuj się z IHM pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Użytkownik oświadcza, że ​​został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez IHM, w formie i w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Znają nas

Zasoby online

Kontakt

Dołącz do klubu i otrzymaj DARMOWĄ książkę

logos
logos tics camaras

INSTITUTO HISPANICO DE MURCIA, SOCIEDAD LIMITADA jest beneficjentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest rozwój wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich dostępności, dzięki czemu wdrożył następujące rozwiązania: obecność w Internecie poprzez swoją Stronie internetowej. Obecne działanie miało miejsce w 2020 roku. W tym celu zostało wsparte przez program TIC Cámaras, przez Cámara z Murcji.