Skróty w języku hiszpańskim

IHM 6 min 0 Uwagi
Instituto Hispánico de Murcia - Skróty w języku hiszpańskim

Poniższy artykuł ma na celu wyjaśnienie specyfiki, jaką mają skróty w języku hiszpańskim, w którym hiszpański mówca przyspiesza sytuację komunikacyjną w większości przypadków poprzez pisemną wypowiedź.

Czym są skróty?

Królewska Akademia Hiszpańska (RAE, 2022) definiuje skrót jako „zredukowaną graficzną reprezentację słowa lub grupy słów, uzyskaną w wyniku procedury skracania, w której usuwa się ostatnie lub środkowe litery, zazwyczaj zamknięte kropką i rzadko ukośnikiem”.

Mamy zatem do czynienia z zasobem językowym, który jest co najmniej osobliwy, który jest używany nie tylko w kontekście hiszpańskim, ale jest obecny we wszystkich kontekstach, oczywiście dostosowując się do każdego języka komunikacyjnego.

RAE definiuje również skrót jako „kompendium lub streszczenie” w swojej drugiej definicji, którą traktujemy jako odniesienie, ponieważ ten organ jest odpowiedzialny za zdefiniowanie poprawnego pisania, wymowy i znaczenia słów w naszych ramach. Dlatego RAE jest najbardziej wiarygodnym źródłem przy cytowaniu słów lub definicji z dowolnego podręcznika.

Instituto Hispánico de Murcia - Abreviaturas en español (1)

Różnice między skrótami a akronimami

Należy podkreślić podstawowe różnice między akronimami i inicjałami, ze względu na podobieństwo ich charakteru, które w każdym przypadku może zmylić ucznia/nauczyciela. W przeciwieństwie do skrótów, akronimy nie mają kropki, a niektóre z nich kończą się rzeczownikami pospolitymi (laser, AIDS…). Akronim składa się z pierwszej litery każdego słowa w zdaniu i jest zwykle pisany wielką literą.

Zgodnie z tym samym procesem akronim jest słowem nie tylko ze względu na pierwsze litery nazwy złożonej, ponieważ jest zgodny z prawami fonetycznymi języka hiszpańskiego. Na przykład RENFE (Krajowa Sieć Kolei Hiszpańskich) byłby akronimem. Inicjały i akronimy to mechanizmy tworzenia nowych słów, w przeciwieństwie do skrótów. Dlatego czasami stają się częścią słownictwa i nie wydają się składać z innych słów, jak to ma miejsce w przypadku słów laser lub ufo.

Skróty są bardziej obecne w naszym życiu, niż nam się wydaje na pierwszy rzut oka, ponieważ na przykład język, którego używamy zarówno w SMS-ach, jak i komunikatorach internetowych, takich jak WhatsApp czy Telegram, sprawia, że ​​używamy skrótów subiektywnie i osobiście.

Istnieje jednak kilka zasad dotyczących używania tych skrótów:

Po skrócie zawsze należy wstawić kropkę (lub ukośnik). Warto pamiętać, że symbole nie są skrótami, np. € (euro), chociaż istnieją symbole przypominające skróty, np. g (gram)

Zawsze używana jest pierwsza sylaba lub litera, na przykład ldo. (absolwent).

Innym sposobem użycia skrótu jest to, co nazywamy skracaniem. Nie mają kropek i są to nowe słowa z pełnymi sylabami. Na przykład boli (dla długopisu- bolígrafo, gdzie obserwuje się liczbę mnogą bolis).

Możemy również użyć małej litery na górze. Nazywa się ona „letra voladita”. Na przykład N.º. (dla numeru).

Skróty zachowują akcent (tilde) i liczbę mnogą. Aby wskazać to drugie, musimy umieścić „s” na końcu, na przykład strony (dla stron) (hiszp. págs (por páginas)). Możemy również zduplikować litery i w ten sposób USA czyta się jak Stany Zjednoczone – EEUU (ponieważ nie jest to akronim, ale liczba mnoga skrótu).

Instituto Hispánico de Murcia - Abreviaturas en español (2)

Gdy skrót ma odmianę rodzajową, po formie męskiej w nawiasach podaje się odpowiednią formę rodzaju żeńskiego, chociaż dla zaoszczędzenia miejsca w rozwinięciu pojawia się tylko forma męska. Dopiero gdy skrót jest używany zamiennie dla rodzaju męskiego i żeńskiego, oba rodzaje są wyraźnie uwidocznione w jego rozwoju.

Formy liczby mnogiej nie są zapisywane, z wyjątkiem form nieregularnych, gdyż można je łatwo wywnioskować z zasad tworzenia liczby mnogiej skrótów. Zapisywane są skróty wyrażeń, które są używane tylko w liczbie mnogiej.

Jeżeli skrót ma zastosowanie ograniczone geograficznie, skrót kraju, któremu odpowiada, jest wskazany w nawiasach kwadratowych.

Poniżej znajduje się 15 najważniejszych skrótów.

Poniżej znajduje się 15 najważniejszych skrótów, które powinien znać każdy mówiący po hiszpańsku, związanych przede wszystkim z częstotliwością ich używania.

Etc. (itp.).

Widziany w każdym dokumencie, jest zasobem używanym nieustannie, aby przestać wskazywać w wyliczeniu.

Sr. (pan).

Najczęściej używane podczas pisania formalnej dokumentacji.

EE. UU. (USA)

Często wspominany kraj.

Pág. (str.).

Odkąd byliśmy mali, stale znajdujemy ten skrót w podręcznikach.

Art. (art.).

Używany w większości przypadków w języku naukowym.

C/ (ulica).

Stale wymieniane przy wskazywaniu adresu pocztowego.

Admón (adm./administracja).

Stale obecny w instytucjach publicznych.

Pról. (prolog).

Które można łatwo wyświetlić w dowolnej książce.

RR.HH.(zasoby ludzkie).

Zawód coraz bardziej obecny w świecie biznesu i stąd jego nazwa.

Instituto Hispánico de Murcia - Abreviaturas en español (3)

Dr.

Obecny przy większości okazji w świecie akademickim i szpitalnym.

Uds. (państwo/ Sz.P). 

Można stale zobaczyć w dowolnym dokumencie.

Cap. (roz.).

W książkach, platformach audiowizualnych itp.

Doc. (dokument).

W świecie automatyki biurowej skrót ten znajdujemy nawet przy deklarowaniu formatu określonej dokumentacji.

Lic. (licencjat).

Odnosi się do osoby, która uzyskała tytuł licencjata.

P. ej./p.e. (np.).

Gdy chcesz podać przykłady w danej sytuacji.

Na zakończenie warto podkreślić łatwość, z jaką ten zasób został nieświadomie zaszczepiony w naszym języku ojczystym, stanowiąc fundamentalny element jego rozwoju i prawidłowego zastosowania teoretyczno-praktycznego.

Na naszych lekcjach hiszpańskiego odkryjesz o wiele więcej skrótów używanych w tym języku.

Podobalo ci sie? Udostepnij to

SCENARIUSZ Esther Ato

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona uzywa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz sie, jak przetwarzane sa Twoje dane zwrotne.

Nie ma komentarzy dot Skróty w języku hiszpańskim

Wózek sklepowy
Scroll to Top