Z czego składa się egzamin DELE?

IHM 01/09/2023 9 min 0 Uwagi
Instituto Hispánico de Murcia - Z czego składa się egzamin DELE?

Od Instituto Hispánico de Murcia, jako centrum egzaminacyjne DELE (Dyplomy z Hiszpańskiego jako Obcego Języka), uważamy, że konieczne jest zagłębienie się w szczegóły tego egzaminu. A korzystając z tej okazji, przypominamy, że oferujemy specjalny kurs przygotowawczy do tego egzaminu. Kontynuuj czytanie, ponieważ z pewnością będziesz zainteresowany.

Rozwinięty i wydany przez Instituto Cervantes we współpracy z Ministerstwem Edukacji, jest to istotne narzędzie do oceny i certyfikacji kompetencji językowej hiszpańskiego osób niebędących rodowitymi użytkownikami języka. Zagłębmy się więc w szczegóły tego wszechstronnego egzaminu, który obejmuje różne poziomy i ocenia kluczowe umiejętności językowe.

Poziomy egzaminu DELE

DELE jest podzielony na sześć poziomów, począwszy od A1, poziomu początkowego, aż do C2, poziomu mistrzowskiego.

Struktura sześciu poziomów egzaminu DELE, od A1 do C2, jest fundamentalną częścią jego projektu i schematu oceniania. Każdy poziom został starannie zaprojektowany, aby odzwierciedlać postępujące umiejętności językowe i adresować konkretne potrzeby kandydatów w ich podróży ku biegłości w języku hiszpańskim.

Poziom A1 – Początkowy:

Ten poziom jest przeznaczony dla tych, którzy podejmują swoje pierwsze kroki w nauce hiszpańskiego. Kandydaci na poziomie A1 muszą wykazać zdolność do rozumienia i używania codziennych wyrażeń i prostych zwrotów, a także uczestniczyć w podstawowych interakcjach codziennego życia.

Poziom A2 – Podstawowy:

Na poziomie A2 kandydaci powinni poszerzyć swoje umiejętności w rozumieniu i używaniu codziennych wyrażeń i prostych zwrotów. Dodatkowo, powinni być w stanie komunikować się w podstawowych sytuacjach, takich jak zamawianie jedzenia w restauracji czy udzielanie prostych wskazówek.

Poziom B1 – Próg:

B1 stanowi znaczący krok w kierunku średniej biegłości w hiszpańskim. Kandydaci na tym poziomie powinni być w stanie rozumieć dłuższe teksty, a także prowadzić bardziej złożone rozmowy na tematy codzienne oraz sytuacje zawodowe.

Poziom B2 – Zaawansowany:

Kandydaci dążący do poziomu B2 powinni mieć zdolność do rozumienia złożonych tekstów, jasnego i szczegółowego wyrażania się na różnorodne tematy oraz prowadzenia głębszych dyskusji. Ten poziom ma na celu osiągnięcie zaawansowanej biegłości w hiszpańskim, odpowiedniej dla sytuacji akademickich i zawodowych.

Poziom C1 – Skuteczne Mistrzostwo Operacyjne:

C1 jest skierowany do kandydatów poszukujących zaawansowanego poziomu biegłości w hiszpańskim. Tutaj, kandydaci powinni być w stanie rozumieć złożone teksty, swobodnie i spontanicznie się wyrażać oraz prowadzić szczegółowe dyskusje na różnorodne tematy. Ten poziom jest zwykle kojarzony z zaawansowaną biegłością akademicką i zawodową.

Poziom C2 – Mistrzostwo:

C2 reprezentuje najwyższy poziom biegłości w hiszpańskim według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kandydaci starający się o certyfikację na poziomie C2 muszą wykazać pełne opanowanie języka, rozumiejąc złożone teksty oraz wyrażając się dokładnie i naturalnie w różnorodnych kontekstach, zarówno akademickich, jak i zawodowych.

Każdy poziom egzaminu DELE opiera się na poprzednim, tworząc logiczną progresję w umiejętnościach językowych kandydatów. Struktura sześciopoziomowa zapewnia klarowną i zrozumiałą ścieżkę postępu dla uczących się hiszpańskiego, ułatwiając ich postęp i rozwój w miarę jak posuwają się naprzód w nauce.

Zawartość i Ocena

Egzamin DELE wyróżnia się swoim wszechstronnym podejściem, oceniając cztery kluczowe umiejętności językowe:

 • Rozumienie Tekstów Pisanych: Ta sekcja wymaga, aby kandydaci wykazali swoją zdolność do rozumienia i analizowania tekstów pisanych po hiszpańsku. Mogą napotkać pytania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz lub uzupełnianie luk, oceniające ich rozumienie słownictwa, gramatyki oraz spójności tekstu.
 • Rozumienie ze słuchu: Tutaj kandydaci muszą wykazać swoją zdolność do rozumienia rozmów i monologów po hiszpańsku. Ta sekcja ocenia zdolność słuchania, a także umiejętność identyfikowania szczegółów, wnioskowania znaczeń oraz rozumienia intonacji i rytmu mowy w hiszpańskim.
 • Wyrażanie Pisemne: W tej sekcji kandydaci muszą wykazać swoją zdolność do komunikacji pisemnej po hiszpańsku. Mogą napotkać zadania takie jak pisanie esejów, listów czy odpowiadanie na konkretne pytania. Ocena dotyczy spójności, struktury gramatycznej, słownictwa oraz zdolności do klarownego i skutecznego wyrażania pomysłów.
 • Wyrażanie Ustne: Zdolność do komunikacji werbalnej w określonych sytuacjach jest kluczowa w tej sekcji. Kandydaci muszą wykonać zadania takie jak opisywanie obrazów, uczestnictwo w dialogach czy prezentowanie tematu, oceniając ich wymowę, płynność, słownictwo oraz zdolność do efektywnej komunikacji po hiszpańsku.

Tiempo examen por nivel

Kto może przystąpić do egzaminu DELE?

DELE jest adresowany do osób, których językiem ojczystym nie jest hiszpański. Obejmuje to międzynarodowych studentów, profesjonalistów chcących potwierdzić swoją znajomość hiszpańskiego, imigrantów starających się o hiszpańskie obywatelstwo oraz wszystkich zainteresowanych wykazaniem swojej umiejętności w tym języku. Różnorodność kandydatów odzwierciedla uniwersalność i ważność hiszpańskiego jako języka globalnego.

Czy ten egzamin ma datę ważności?

Wyjątkową cechą DELE jest to, że uzyskany certyfikat nie wygasa. Ta funkcja zapewnia kandydatom elastyczność w korzystaniu z ich certyfikatu w różnych momentach życia, czy to w celach edukacyjnych, zawodowych czy migracyjnych. Wieczna ważność certyfikatu odzwierciedla gotowość do uznania i celebrowania umiejętności hiszpańskich na przestrzeni czasu.

Diplomas DELE 2024

Cena egzaminu DELE

Cena egzaminu DELE zależy od poziomu i lokalizacji geograficznej. Ceny zazwyczaj wahają się od 100 do 220 euro, obejmując rejestrację i udział we wszystkich sekcjach egzaminu. Cena ta odzwierciedla inwestycję w jakość i rygor procesu oceny, a także w wydawanie międzynarodowo uznawanych certyfikatów.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz odwiedzić stronę internetową Instituto Cervantes.

Daty i Centra Egzaminacyjne

Egzaminy DELE odbywają się okresowo w różnych częściach świata, ułatwiając dostęp kandydatom z różnych miejsc. Egzaminy są planowane kilka razy w ciągu roku, pozwalając kandydatom wybrać datę, która najlepiej odpowiada ich potrzebom i poziomowi przygotowania.

Centra egzaminacyjne, związane z Instituto Cervantes, są strategicznie zlokalizowane w placówkach edukacyjnych, ambasadach, ośrodkach kulturalnych i innych wyznaczonych miejscach. Te centra zapewniają jednolitość i jakość w przeprowadzaniu egzaminów, przyczyniając się do globalnego uznania kompetencji w hiszpańskim.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o cenach i datach, możesz odwiedzić stronę internetową Instituto Cervantes.

Pamiętaj, że Instituto Hispánico de Murcia jest centrum egzaminacyjnym DELE i oferujemy specjalny kurs przygotowawczy do tego egzaminu.

Examen DELE 2024

Dlaczego ten egzamin jest ważny i do czego służy?

Przystąpienie do egzaminu DELE (Dyplomy z Hiszpańskiego jako Obcego Języka) jest istotne z różnych powodów, ponieważ zapewnia kandydatom oficjalne potwierdzenie ich biegłości w hiszpańskim. Ten egzamin jest międzynarodowo uznany i stał się standardem do oceny umiejętności językowych w hiszpańskim osób niebędących rodowitymi użytkownikami tego języka. Oto kilka kluczowych powodów, dla których uważamy, że przystąpienie do egzaminu DELE jest ważne:

 1. Oficjalne potwierdzenie: DELE przyznaje kandydatom oficjalny certyfikat wydany przez Instituto Cervantes i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji i Szkolenia Zawodowego Hiszpanii. Ten certyfikat jest uznawany globalnie i potwierdza kompetencje jednostki w języku hiszpańskim.
 2. Międzynarodowe uznanie: Certyfikacja DELE jest powszechnie uznawana przez placówki edukacyjne, pracodawców oraz organy rządowe na całym świecie. Globalna obecność Instituto Cervantes oraz standaryzacja egzaminu przyczyniają się do jego reputacji jako wiarygodnego wskaźnika umiejętności języka hiszpańskiego.
 3. Dostęp do możliwości akademickich: Wiele placówek edukacyjnych wymaga certyfikatów biegłości w hiszpańskim w celu przyjęcia na studia licencjackie lub magisterskie. DELE, będąc standaryzowanym i szanowanym egzaminem, może być kluczowym wymaganiem dla międzynarodowych studentów chcących studiować w krajach hiszpańskojęzycznych.
 4. Zalety zawodowe: W miejscu pracy posiadanie certyfikatu DELE może być cennym atutem. Pracodawcy poszukujący kandydatów z umiejętnościami języka hiszpańskiego mogą pozytywnie ocenić certyfikację DELE jako obiektywny dowód kompetencji językowych.
 5. Wymóg dla obywatelstwa hiszpańskiego: W przypadku imigrantów starających się o obywatelstwo hiszpańskie, certyfikat DELE może być wymogiem. Ten egzamin nie tylko potwierdza integrację kulturową, ale także zdolność do skutecznej komunikacji po hiszpańsku.
 6. Obiektywna ocena umiejętności: DELE obiektywnie ocenia umiejętności językowe w czterech głównych obszarach: rozumienie tekstów pisanych, rozumienie ze słuchu, wyrażanie pisemne i wyrażanie ustne. Ta kompleksowa ocena zapewnia jasny i szczegółowy wgląd w kompetencje kandydata.
 7. Elastyczność i trwałość: Jak wspomniano wcześniej, certyfikat DELE nie wygasa, co oznacza, że po jego uzyskaniu jest ważny dożywotnio. Ta funkcja zapewnia kandydatom elastyczność w korzystaniu z certyfikatu w różnych momentach życia zgodnie z ich potrzebami i celami.
 8. Wsparcie w procesach migracyjnych: Dla osób starających się o imigrację do krajów hiszpańskojęzycznych, DELE może być wymogiem lub pozytywnym czynnikiem w procesach migracyjnych, ponieważ dowodzi zdolności do skutecznej komunikacji w lokalnym języku.

I wreszcie, dla bardziej szczegółowych i aktualnych informacji, jak się zarejestrować lub zobaczyć najczęściej zadawane pytania przez kandydatów, możesz odwiedzić stronę internetową Instituto Cervantes.

Podobalo ci sie? Udostepnij to

SCENARIUSZ Esther Ato

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona uzywa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz sie, jak przetwarzane sa Twoje dane zwrotne.

Nie ma komentarzy dot Z czego składa się egzamin DELE?

Wózek sklepowy
Scroll to Top