NIE en Nationaliteit: een gids om ze te verkrijgen

Giorgia Bottiglieri 25/03/2024 8 min 0 Opmerkingen
Instituto Hispánico de Murcia - NIE en Nationaliteit: een gids om ze te verkrijgen

Wat je moet doen om het NIE te krijgen

Hieronder leggen we de stappen uit om het Buitenlands Identiteitsnummer te verkrijgen:

WAT IS DE NIE?

Het Nummer Identificatie van Buitenlanders (NIE) is als je toegangspas, het is het basisdocument dat je moet laten zien wie je bent in het land. Of je nu hier bent voor werk, plezier, of het najagen van je dromen, de NIE is je sleutel om dingen voor elkaar te krijgen. Met de NIE kun je een huis kopen, een auto krijgen, een bedrijf starten of een verblijfsvergunning verkrijgen.

Er is ook de tijdelijke NIE, die bedoeld is voor buitenlanders die hier voor een korte periode zijn en specifieke juridische zaken moeten regelen. Daarom moeten ze zich laten registreren.

Daarna zullen we de vereisten en voorwaarden voor het verkrijgen van de NIE uiteenzetten, hoewel we altijd aanbevelen om actuele informatie van de relevante officiële instanties te raadplegen.

Vereisten en voorwaarden om die Nie aan te vragen

 • Niet in een onregelmatige situatie in Spanje zijn.
 • Het aanvragen om economische, werk- of sociale redenen.
 • Uitleggen waarom je het nummer nodig hebt toegewezen te krijgen.

Vereiste documentatie

 • Identificatiedocument, het origineel en een kopie.
 • Paspoort, het origineel en een kopie van alle pagina’s.
 • Het officiële NIE-formulier of aanvraag.
 • Een pasfoto.
 • Document waarin de reden voor het aanvragen van de NIE wordt gecertificeerd.
 • Bewijs van betaling van de vergoeding.

Voordat je buitenlandse openbare documenten in Spanje gebruikt, moet je ervoor zorgen dat ze zijn gestempeld en gevalideerd door het Spaanse consulaat in dat land of door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking, tenzij ze zijn voorzien van een apostille-stempel onder het Verdrag van Den Haag van 1961 of ze zijn vrijgesteld volgens een internationale overeenkomst.

Hoe het proces te doorlopen?

Het proces kan persoonlijk worden uitgevoerd of je kunt het NIE aanvragen bij de Algemene Politiedirectie, ofwel rechtstreeks of via de Buitenlanderskantoren of Politiebureaus. Als de buitenlander op het moment van de aanvraag niet in Spanje is, kan hij het NIE aanvragen bij het Algemeen Bureau voor Immigratie en Grenzen via de Spaanse Consulaire Kantoren in het buitenland.

Wie kan zich aanmelden?

De buitenlandse persoon, hetzij persoonlijk hetzij via hun juist geaccrediteerde vertegenwoordiger.

Procedure

 • Indienen van de aanvraag persoonlijk of via vertegenwoordiging.
 • Plaats van indiening:
  • In Spanje: bij de buitenlanderkantoren van de regeringsdelegaties en subdelegaties, in het gebied waar het proces begon (waar diensten worden aangeboden, waar je woont, of waar het bedrijf is geregistreerd…).
  • Buitenland: bij de ambassade of consulaat van het buitenlandse land, waar je moet uitleggen waarom je de aanvraag moet doen.
 • De kosten moeten worden betaald voordat de procedure wordt afgerond.
 • De tijd om de aanvraag te verwerken is vijf dagen vanaf het moment dat deze wordt ontvangen in het register van de afdeling die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan.

Wat is de geldigheidsduur? 

Het identificatienummer voor buitenlanders (NIE) blijft je hele leven hetzelfde, het verloopt niet.

Hoe kun je het verkrijgen?

Er zijn enkele vereisten waaraan moet worden voldaan om de Spaanse nationaliteit aan te vragen; deze zijn:

Legaal in Spanje verblijven gedurende een bepaalde minimale periode

Om de Spaanse nationaliteit aan te vragen, moet je doorgaans minstens 10 jaar in het land hebben gewoond. Deze periode wordt echter verkort in de volgende gevallen:

 • tot 5 jaar voor vluchtelingen in Spanje.
 • tot 2 jaar voor burgers van Ibero-Amerikaanse landen, de Filipijnen, Andorra, Equatoriaal-Guinea en Portugal.
 • tot 1 jaar als:
  • Als je in Spanje bent geboren.
  • Als je geen nationaliteit hebt gekozen toen je de kans had.
  • Als je twee opeenvolgende jaren onder de zorg van een Spaanse burger of instelling stond.
  • Als je een jaar getrouwd bent geweest met een Spaanse burger en niet juridisch gescheiden bent.
  • Als je de weduwe bent van een Spaanse burger en niet juridisch of effectief gescheiden was op het moment van hun overlijden.
  • Als je Spaanse afkomst hebt.

Het is belangrijk dat het verblijf “legaal, continu en direct voorafgaand aan de aanvraag” is. Daarom is het cruciaal om geen lange perioden buiten het land door te brengen. Over het algemeen wordt aanbevolen om afwezigheden tot 6 maanden te beperken.

Geen strafblad hebben

Om de Spaanse nationaliteit aan te vragen, moet je “goed burgerlijk gedrag” aantonen. Dit betekent dat je geen strafblad hebt in Spanje, waarvoor je een Certificaat van Strafregister moet overleggen.

Ook moet je een soortgelijk document vanuit je thuisland verkrijgen, gelegaliseerd via diplomatieke kanalen, om de afwezigheid van strafbladen daar te bevestigen. Als je wel een strafblad hebt, moet je om annulering ervan verzoeken om in aanmerking te komen voor de Spaanse nationaliteit, zolang je aan de vereisten voldoet.

Het afleggen van de examens

Een andere vereiste is het aantonen van een voldoende niveau van integratie in de Spaanse samenleving.

Om aan deze eis te voldoen, moet je twee examens halen:

 • De CCSE, die je kennis van de Spaanse grondwet en cultuur test.
 • De DELE A2, verplicht voor degenen die geen Spaans als moedertaal hebben.

Deze twee examens worden ontwikkeld en afgenomen door het Instituto Cervantes en kunnen worden afgelegd op onze school, het Instituto Hispánico de Murcia.

Het CCSE-examen

Het CCSE-examen, gemaakt door het Instituto Cervantes, evalueert kennis van de grondwet en de culturele en sociale leven van Spanje door middel van verschillende activiteiten. Het Instituto Cervantes accrediteert veel instituten, waaronder de onze, waar je het CCSE-examen kunt afleggen.

Dit examen is verdeeld in twee hoofdsecties, elk gerelateerd aan de wettelijke vereisten voor het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit in bepaalde gevallen:

 • Overheid, wetten en deelname van burgers in Spanje.
 • Cultuur, geschiedenis en samenleving van Spanje.

Als u meer informatie nodig heeft over het CCSE-examen, kunt u het artikel hier raadplegen.

De DELE-examen

Het is een examen dat kennis van het Spaans certificeert. Het doel van het Diploma in Spaans als vreemde taal (DELE) A2 is om het niveau van algemene competentie in de Spaanse taal te verifiëren, overeenkomend met niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader, ongeacht hoe de taal is verworven.

Het is verdeeld in vier tests:

 • Leesvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Schriftelijke uitdrukking en interactie
 • Mondelinge uitdrukking en interactie

Als u meer informatie nodig heeft over het CCSE-examen, kunt u het artikel hier raadplegen.

Hoe lang duurt het proces om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen nadat deze is aangevraagd?

Naast de deadline voor het aanvragen van de nationaliteit, moeten we ook rekening houden met hoelang het proces duurt om deze te verkrijgen. Over het algemeen kan het tot drie jaar duren, hoewel het in sommige gevallen enkele maanden minder kan zijn.

De administratie heeft een jaar de tijd om te beslissen of ze de nationaliteit willen toekennen aan de persoon die erom vraagt en dienovereenkomstig een besluit uit te vaardigen. Gedurende deze tijd doorloopt het dossier verschillende fasen.

Als er een jaar voorbijgaat zonder enige reactie, wordt dit beschouwd als een afwijzing bij gebrek aan respons. Maar vrees niet! Je kunt dit besluit aanvechten, en meestal krijg je binnen ongeveer vier maanden een reactie.

Terwijl je het gebrek aan reactie van de administratie aanvecht, kun je de eed afleggen bij de Burgerlijke Stand of een notaris aanvragen. Dit kan het proces versnellen als de nationaliteit uiteindelijk wordt verkregen als gevolg van het beroep.

Om Spaanse nationaliteit aan te vragen, heb je de volgende documentatie nodig?

 • Paspoort.
 • NIE (Buitenlands Identificatienummer).
 • Verblijfsvergunning.
 • Bewijs van goed gedrag en zeden.
 • Huidig inschrijvingsbewijs van verblijf.
 • Historisch inschrijvingsbewijs van verblijf.
 • Huwelijksakte, indien van toepassing voor nationaliteit via huwelijk.
 • Certificaat van geslaagde DELE A2- en CCSE-examens.
 • Geboorteakte van je kinderen, indien je wilt dat zij ook de nationaliteit verkrijgen.
 • Bewijs van betaling van de bijbehorende vergoeding.
 • Documenten die je voldoende financiële middelen aantonen.

Voordelen van het hebben van de Spaanse nationaliteit

Wanneer je de Spaanse nationaliteit verkrijgt, profiteer je van verschillende voordelen. Deze omvatten:

 • Het recht om te stemmen bij staats-, regionale- of lokale verkiezingen, evenals in de Europese Unie.
 • Gemak bij het uitvoeren van bureaucratische procedures in vergelijking met het zijn van een buitenlander in Spanje.
 • Het verkrijgen van een Europees paspoort, waardoor je kunt wonen en werken in elk lidstaat van de Europese Unie.
 • Vrijheid van beweging, met de mogelijkheid om naar 183 landen te reizen met het juiste visum.
  Wonen in een lidstaat van de Europese Unie en genieten van de rechten van Europese burgers, zoals vrij verkeer.

Nadat je de nationaliteit hebt verkregen, kun je

 • Het DNI verkrijgen, wat het Nationaal Identiteitsdocument is. Dit is het document dat je identificeert als een Spaans staatsburger. Het is noodzakelijk voor reizen binnen de Europese Unie.
 • Inschrijving in het Burgerregister is cruciaal voor het verkrijgen van je Spaanse geboortecertificaat en het voltooien van juridische procedures in Spanje.

Vond je het leuk? deel het

GESCHREVEN DOOR Giorgia Bottiglieri

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw feedbackgegevens worden verwerkt..

Er zijn geen opmerkingen over NIE en Nationaliteit: een gids om ze te verkrijgen

Winkelmand
Scroll naar boven