Anglicyzmy w języku hiszpańskim

IHM 7 min 0 Uwagi
Instituto Hispánico de Murcia - Anglicyzmy w języku hiszpańskim

Hiszpańska Akademia Królewska (hiszp. RAE) definiuje pojęcie anglicyzmu jako „zwrot lub sposób mówienia typowy dla języka angielskiego”.

Nasz język, hiszpański, jest pełen anglicyzmów: sándwich (bocadillo), shock (estado impactante), parking (aparcamiento), blog (bitácora), casting (audición), chat (conversación), copyright (derechos de autor), online (en línea), email (correo electrónico), link (enlace), show (espectáculo), tour (visita guiada)…

Ta lista mogłaby ciągnąć się w nieskończoność, biorąc pod uwagę ilość istniejących przykładów anglicyzmów. Jednak anglicyzmy mogą mieć również bardziej złożone formy.

Istnieją pewne zwroty lub wyrażenia w języku angielskim, które są używane na piśmie. W takich przypadkach zasada ich zapisywania jest taka sama jak w przypadku słów, tzn. należy wskazać ich obce pochodzenie, zapisując je kursywą lub w cudzysłowie.

Anglicyzmy są również nazywane zapożyczeniami językowymi z angielskiego na inne języki, to znaczy, hiszpański często pożycza słowa, zwroty i idiomy z angielskiego, chociaż ma swoje własne wyrażenia, które oznaczają to samo.

Są one bardzo powszechne w języku używanym przez młodych ludzi, ze względu na wpływ mediów na ich sposób mówienia i wyrażania siebie.

Są one również powszechne w języku technicznym (głównie w nauce i inżynierii), ze względu na liczbę publikowanych dziś artykułów naukowych w języku angielskim oraz ich obecność w rozwoju nowych technologii.

Wspominając o nich w tekście, należy zapisywać je kursywą lub w cudzysłowie, aby zachować ich format zapożyczenia.

Instituto Hispanico de Murcia - Anglicismos - blog

Anglicyzmy są obecne w wielu dziedzinach języka hiszpańskiego, takich jak:

Media w komunikacji: jeans, gloss, lifting, celebrity, mall, blue jeans, happy hour, shopping. W informacjach sportowych anglicyzmy są jeszcze bardziej obecne i są używane wprost proporcjonalnie do zagranicznego pochodzenia danej dziedziny sportowej, nowości tej dziedziny wśród ludzi posługujących się językiem hiszpańskim oraz jej umiędzynarodowienia. Przykładami takich wyrażeń są: goal, corner, football, shoot, golf, rugby, cricket, básquetbol, voleibol, club, puénting

Technologia: pojawiają się na naukowych i technologicznych stronach informacyjnych gazet. Korzystają z nich dziennikarze, ponieważ mają tendencję do myślenia, że ​​gdyby je przetłumaczyli, stracą dokładność na poziomie redagowania tekstu, np.: burnout, bluetooth, blog, weblog, software, hardware, Windows

Informatyka: z tego samego powodu, co w poprzedniej części, w tej dziedzinie pracy w wielu przypadkach nie przeprowadza się nawet dosłownego tłumaczenia ze względu na precyzję, z jaką zarówno pracownicy, jak i konsumenci komunikują się za pośrednictwem anglicyzmów. Przykładami są: hard copy, directory, port, to remove

Gospodarka: zasadniczo obecność anglicyzmów w tym kontekście jest spowodowana globalizacją, jakiej doświadczyła planeta w XXI wieku. Obecnie wszystkie gazety mają specjalną sekcję informacji gospodarczych, w których pojawiają się zapożyczenia, takie jak: marketing, insurance, refinancing, diseconomy, cash, flow, holding, stock, dumping…’

Rozrywka: następujące cechy, tak jak w poprzednich dziedzinach, znajdziemy na pośrednictwem następujących przykładów: thriller, primetime, celebrity, reality show, hobby, spoiler, etc.

Edukacja: i na koniec, aby podkreślić wpływ kultury anglosaskiej w naszym kraju, a zatem w naszym języku, mamy bardzo ważny sektor w rozwoju naszego społeczeństwa. Przykłady: alumni, coaching, test, parenting, campus, master, etc.

Anglicyzmy to rodzaje wyrazów obcych (zapożyczenia, które dany język tworzy ze słów lub wyrażeń innego), które w zależności od przypadku i punktu widzenia można zakwalifikować jako uzasadnione lub nieuzasadnione włączenie do języka, w zależności od  ich użycia i znaczenia, które osiągają.

Są one wspólne we wszystkich ramach, jednak są również odrzucane przez najbardziej konserwatywne stanowiska języka, czyli przez tych, którzy uważają, że ich włączenie do języka jest niepotrzebne, biorąc pod uwagę, że generalnie ma on możliwość nazwania dowolnego desygnatu lub stworzenia nowego słowa. Z drugiej strony, inna część społeczeństwa uważa, że ​​obce słowa mogą być konieczne, zwłaszcza w przypadkach, gdy sam język ojczysty nie jest w stanie wyrazić się w dokładny sposób.

Instituto Hispanico de Murcia - Anglicismos - blog (2)

Te anglicyzmy mogą składać się z:

Zapożyczeń językowych, czyli słów lub idiomów skopiowanych dosłownie z języka angielskiego (np. online).

Terminów zhispanizowanych, które są rozpoznawane w wielu przypadkach jako nowe fragmenty języka hiszpańskiego (np. tuitear czyli tweetować).

Zwrotów składniowych i ustalonych fraz, np. (“hacer sentido” zamiast “tener sentido”)

Zwykle celem anglicyzmów jest jedynie wzbogacenie języka i wypełnienie jego braków, oprócz tych, które odnoszą się do powszechnego słownictwa, takiego jak moda, która jest atrybutem wśród młodzieży.

Poniżej przedstawiamy szereg anglicyzmów o dużym znaczeniu w naszym języku.

Football. Po zhispanizowaniu, słowo to otrzymało formę “fútbol”, które jest hiszpańskim słowem pochodzenia angielskiego, gdyż słowo “balompié”, które używało się w odniesieniu do tego sportu, wyszło z użycia.

Hippie/hippy. Hiszpańska forma byłaby “jipi”.

Parking. Jeden z najczęściej używanych anglicyzmów, z codziennym użytkowaniem wśród ludności, bez względu posiadany przez nich status lub dziedzinę, w jakiej pracują. Niemniej jednak, zalecane jest użycie hiszpańskich odpowiedników, takich jak: aparcamiento, estacionamiento y parqueadero.

O.K. Jest zastępowane przez “vale”, “de acuerdo”, “perfecto” oraz inne słowa, które wskazują na aprobatę. Jego wielki sukces wynika po części z łatwości rozpatrywania go w słownictwie, którego używamy, ponieważ jest to krótkie i jednocześnie odpowiednie słowo.

Hobby. Oznacza zainteresowanie lub rozrywkę i jest używane jednakowo przez Hiszpanów.

Bacon. Anglosaska forma odnoszenia się do rodzaju mięsa, które nazywamy “tocino” o “pancetta”. Możemy zauważyć jak często w języku hiszpańskim jest używany anglicyzm.

Test. Słowo-klucz, które odnosi się do egzaminu lub testu, w którym zostanie wystawiona ocena.

Anglicyzmy wraz z ich odpowiednikiem w języku hiszpańskim:

Są to te słowa, które są typowe dla języka angielskiego, ale mają odpowiednik w języku hiszpańskim. Są to tzw. zaadaptowane anglicyzmy. Bardzo często zdarza się, że ludzie wolą używać zapisu angielskiego, a nie hiszpańskiego, ze względu na powszechne stosowanie pewnych anglicyzmów.

Królewska Akademia Hiszpańska zaleca używanie odpowiedników z pełną uwagą, zamiast dalszego używania terminów angielskich. Zatem, na przykład, powinno się używać “conversar” lub “charlar” zamiast „chatear”, „teléfono inteligente” zamiast „smartphone”, „güisqui” zamiast „whisky”, „logotipo” zamiast „logo”…

Na poniższej liście możemy zobaczyć niektóre słowa w języku angielskim, które mają już swój odpowiednik w języku hiszpańskim.

  • Boomerang: Bumerán
  • Firewall: Cortafuegos
  • Link: Enlace, vínculo
  • Magazine: Magacín
  • Master: Máster lub maestría
  • PC: Ordenador personal
  • Blíster: blíster

Na zakończenie, chcielibyśmy podkreślić wpływ kultury anglosaskiej na nasze słownictwo, które posiada obszerną listę terminów używanych na co dzień przez społeczeństwo hiszpańskie.

Podobalo ci sie? Udostepnij to

SCENARIUSZ Esther Ato

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona uzywa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz sie, jak przetwarzane sa Twoje dane zwrotne.

Nie ma komentarzy dot Anglicyzmy w języku hiszpańskim

Wózek sklepowy
Scroll to Top